Mladi za nenasilnu komunikaciju

 

MLADI ZA NENASILNU KOMUNIKACIJU

OPĆI CILJ:

 • Osigurati prostor za debatu i kritičko mišljenje koje je povezano sa demokraTijom, zajedničkim vrijednostima kroz saradnju sa školama kao nosiocima obrazovanja u BiH

PODCILJEVI:

 • Obučiti mlade ljude za mirno rješavanje problema
 • Obučiti mlade o mehanizmima pomirenja
 • Educirati mlade ljude o tehnikama medijacije

VRIJEME IMPLEMENTACIJE:

 • Septembar - decembar 2022.

AKTIVNOSTI:

 • Pripremne aktivnosti
 • Web informiranje
 • Treninzi nenasilne komunikacije i medijacijskih tehnika

FB STRANICA S OBJAVLJENIM AKTIVNOSTIMA:

https://www.facebook.com/groups/134200443968

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“ 

Kontakt informacije

 • Adresa: Ferde Hauptmana 24, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 
 • Telefon: 061 926 389
 • Email: i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.