Flash vijesti

CKD je od petka 20.04.2018. i službeno potpisnik Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini. Sporazum o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini je dokument kojim se utvrđuju zajedničke vrijednosti, principi, načela i prioriteti suradnje između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini.


U ovoj sedmici imamo planirana čak dva međuškolska druženja i to:

  1. 26.04.2018. - Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn, Sarajevo
  2. 26.04.2018. - Osnovna škola Džakule

Zainteresirani ste za učeničku ili studentsku razmjenu u SAD-u? Provjerite trenutne mogućnosti stipendiranja na linku.

Aktuelna Debata

Debatologija i Međuškolska druženja

DEBATOLOGIJA:

  1. Izjave o izbjeglicama u BiH su diskriminatorne i stereotipizirajuće? - uvodni tekst
  2. Banjalučki ćevap treba biti na listi kulturnog naslijeđa? - uvodni tekst
  3. BiH treba raditi na kreiranju pozitivnijeg društvenog okruženja u zaštiti ljudskih prava? - uvodni tekst

MEĐUŠKOLSKA DRUŽENJA:

  1. Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn, Sarajevo - 26.04.2018.
  2. Osnovna škola Džakule - 26.04.2018.

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“