Međuklupska druženja 2012-2013

2016.

 • Karađoz-begova medresa Mostar - Elektrotehnička škola Mostar
 • Gimnazija Banja Luka - Opća gimnazija KŠC-a Banja Luka
 • Elektrotehnička škola Prijedor - SŠC „Đuro Radmanović“ Novi Grad
 • Gimnazija Istočno Sarajevo - SŠC „28. juni“ Istočno Sarajevo
 • KŠC - Srednja medicinska škola Sarajevo - Prva Bošnjačka gimnazija Sarajevo
 • Ekonomska škola Brčko - Mješovita srednja škola Čelić
 • KŠC "Sveti Franjo" Opća gimnazija Tuzla - KŠC Opća realna gimnazija Sarajevo
 • SŠC „Đuro Radmanović“ Novi Grad - Gimnazija Banja Luka
 • Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo - KŠC - Srednja medicinska škola Sarajevo
 • Elektrotehnička škola Mostar - Karađoz-begova medresa Mostar
 • KŠC „Don Bosco“ Opća gimnazija Žepče - MSŠ "Stjepana Radića" Usora
 • Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo - SŠC „28. juni“ Istočno Sarajevo
 • Gimnazija Mostar - Karađoz-begova medresa Mostar
 • SŠC „Petar Kočić“ Zvornik - CSŠ „Petar Kočić“ Srbac
 • KŠC „ Sveti Pavao“ Opća gimnazija  Zenica - Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“ Tešanj 
 • Behram-begova medresa Tuzla - Tehnička škola Tešanj

2012.

Međuklupska druženja (novembar/decembar 2012.)

Fotografije

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“ 

Kontakt informacije

 • Adresa: Ferde Hauptmana 24, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 
 • Telefon: 061 926 389
 • Email: i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.