Kutak za trenere

Dragi CKD-evi treneri,

na ovom mjestu možete pronaći najvažnije informacije koje se odnose na vas. Ovdje ćemo vas obavještavati o svim novostima koje mogu biti važne za vaš rad u budućnosti. 

CKD je certifikaciji trenera uvijek pridavao veliki značaj, te su treneri morali proći kroz kontinuirana testiranja i ocjenjivanja rada, kako bi dobili titulu suca za Karl Popper, Karl Popper Policy i World School debatni format. Ta praksa će se nastaviti i u budućnosti, ali će se područje zajedničkog djelovanja CKD-a i trenera proširiti i na druge oblasti. 

Skupština CKD-a donijela je odluku da buduće aktivnosti usmjeri u cilju osposobljavanja trenera za ulogu predavača na seminarima/takmičenjima u BiH, ali i u svijetu. Cilj nam je da prepoznamo, usavršimo i razvijemo najbolje osobine u svakom od trenera, te da nagradimo trud i zalaganje najvrednijih među vama. Pozivamo sve zainteresovane trenere da dostave originalni plan za radionicu, namijenjenu debatantima ili sucima, posvećenu bilo kojoj oblasti debate ili kulture dijaloga na   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Ukoliko plan radionice bude ispunjavao tražene kriterije, CKD će treneru koji je kreirao radionicu omogućiti njenu realizaciju i osigurati novčanu naknadu za obavljenu ulogu. CKD će kontinuirano ocjenjivati kvalitet svih radionica i rad trenera, a na osnovu čega će dodjeljivati certifikat za predavača.

Skupština CKD-a je, svjesna važnosti kvalitetnog i kontinuiranog rada debatnih klubova, koji nužno zahtijeva aktivan angažman trenera, odlučila stvoriti akcioni plan koji je usmjeren na stimulaciju trenera u vršenju ove uloge. Svakog mjeseca CKD će izabrati najbolji debatni klub u BiH, na osnovu: broja mjesečnih aktivnosti, njihovog kvaliteta, transparentnosti rada (uključujući i medijsku promociju aktivnosti), aktivnosti članova klubova u internet debatama, aktivnosti trenera u svim oblastima rada CKD-a i priloga za Debatne novosti, koje promovišu rad klubova i angažman trenera u aktivnostima CKD-a u cjelini. KODEKSI I PRAVILNICI

 

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“ 

Kontakt informacije

  • Adresa: Ferde Hauptmana 24, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 
  • Telefon: 061 926 389
  • Email: i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.