Kutak za studente

Studentska debata u Bosni i Hercegovini zaživjela je, sada već davne, 2001. godine. Već 2002. godine u BiH stižu prva priznanja za debatante Centra za kulturu dijaloga. Sa Svjetskog debatnog takmičenja iz Rumunije, kao najbolji tim u Britanskom parlamentarnom debatnom formatu proglašen je tim iz BiH, a drugi najbolji pojedinačni govornik na ovom takmičenju, takođe, je predstavljao Centar za kulturu dijaloga i Bosnu i Hercegovinu. Dugi niz godina vitalno tijelo realizacije svih aktivnosti CKD-a su bili studenti, kroz uloge predavača, trenera, sudaca. U akademskoj 2011-2012. godini Centar za kulturu dijaloga je krenuo sa projektom stvaranja formalne mreže studentskih debatnih klubova, te su članovi CKD-a postali: Pravni fakultet u Sarajevu, Ekonomski fakultet u Sarajevu, Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Filozofski fakultet Sarajevo, Pravni fakultet Kiseljak, Građevinski fakultet Banjaluka, Pravni fakultet Tuzla i Univerzitet Džemal Bijedić Mostar.  

Centar za kulturu dijaloga u akademskoj 2013-2013. godini nastoji ojačati saradnju između ovih klubova, proširiti broj članova studentske debatne mreže i na taj način promovisati debatu kao univerzalnu metodu koja pomaže promociju kulture komunikacije. Vaš fakultet želi postati član Centra za kulturu dijaloga? Više podataka pročitajte u Pozivu za studente/fakultete (link poziva) i postanite dio debatne mreže koja 19 godina kroz debatu nastoji stvoriti novi model demokratskog društva, čiji će glavni kreatori biti mladih ljudi iz svih krajeva BiH.


AKTUELNE TEME 2013:


MEDIJSKA PREZENTACIJA 

2016.

Januar

2015.

Septembar

 

Juni

 

Mart

Februar

2014.

Decembar

Maj

Mart

Februar

Januar

2013.

Decembar

Novembar 

Oktobar

Septembar

Avgust

Juni

Maj

 

April

Mart

Februar

 

2012.


Osnove Britanskog parlamentarnog formata

Lista članica CKD - studentska debata

 

 

 

 

 

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“ 

Kontakt informacije

  • Adresa: Ferde Hauptmana 24, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 
  • Telefon: 061 926 389
  • Email: i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.