Javne debate u školama

2013.

JAVNE DEBATE IDEBATEEU

Fotografije

Javne debate u lokalnim zajednicama sa temama posvećenim debatnom programu u BiH (februar/mart 2013.)

Fotografije


 2012.

Javne debate u školama o maloljetničkom prestupništvu (oktobar/novembar 2012.)

Fotografije


 Javne debate u školama i lokalnim zajednicama „Dan otvorenih vrata“ (16.04. – 11.05.2012.)

Fotografije


2011.

Javne debate u lokalnim zajednicama „Razvoj kulture dijaloga“ (oktobar i novembar 2011.)