Javne debate u školama

2013.

JAVNE DEBATE IDEBATEEU

Fotografije

Javne debate u lokalnim zajednicama sa temama posvećenim debatnom programu u BiH (februar/mart 2013.)

Fotografije


 2012.

Javne debate u školama o maloljetničkom prestupništvu (oktobar/novembar 2012.)

Fotografije


 Javne debate u školama i lokalnim zajednicama „Dan otvorenih vrata“ (16.04. – 11.05.2012.)

Fotografije


2011.

Javne debate u lokalnim zajednicama „Razvoj kulture dijaloga“ (oktobar i novembar 2011.)


 

 

 

 

 

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“ 

Kontakt informacije

  • Adresa: Ferde Hauptmana 24, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 
  • Telefon: 061 926 389
  • Email: i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.