TV debate

 Lista TV debata Centra za kulturu dijaloga 1997 - 2012. 


VIDEA TV DEBATA

2010.

EVROPSKA KOMISIJA "PROVIDE A GOOD REASON FOR EX YU COUNTRIES IN THE EU"

Mladi, politika, ljudska prava i prava manjina I dio

Mladi, politika, ljudska prava i prava manjina II dio

Mladi, obrazovanje, ljudska prava i prava manjina I dio

Mladi, obrazovanje, ljudska prava i prava manjina II dio

Mladi, PTSD, ljudska prava i prava manjina I dio

Mladi, PTSD, ljudska prava i prava manjina II dio

Mladi manjinskih skupina, ljudska prava i prava manjina I dio

Mladi manjinskih skupina, ljudska prava i prava manjina II dio

Mladi, ljudska prava i prava manjina I dio

Mladi, ljudska prava i prava manjina II dio

2009.

DEBATE NAKON YOUTH FORUMA

Debata o debati I dio

Debata o debati II dio

Debata o debati III dio

Maloljetničko prestupništvo I dio

Maloljetničko prestupništvo II dio

Maloljetničko prestupništvo III dio

Maloljetničko prestupništvo IV dio

Debata i mediji I dio

Debata i mediji II dio

Debata i mediji III dio

Maloljetnička delinkvencija - pravosuđe i policija I dio

Maloljetnička delinkvencija - pravosuđe i policija II dio

Maloljetnička delinkvencija - pravosuđe i policija III dio

Maloljetnička delinkvencija - pravosuđe i policija IV dio

Maloljetničko prestupništvo - socijalni rad i škole I dio

Maloljetničko prestupništvo - socijalni rad i škole II dio

Maloljetničko prestupništvo - socijalni rad i škole III dio

Maloljetničko prestupništvo - socijalni rad i škole IV dio

Klimatske promjene I dio

Klimatske promjene II dio

Klimatske promjene III dio

Klimatske promjene IV dio

2008.

CROSS EX

Da li je čovjek čovjeku vuk? I dio

Da li je čovjek čovjeku vuk? II dio

Da li je Sokrat u pravu kada kaže da su ljudi zli samo iz neznanja? I dio

Da li je Sokrat u pravu kada kaže da su ljudi zli samo iz neznanja? II dio

Čovjeku su neophodni zakoni I dio

Čovjeku su neophodni zakoni II dio

Sva spoznaja dolazi iz čulnosti I dio

Sva spoznaja dolazi iz čulnosti II dio

Sva spoznaja dolazi iz čulnosti III dio

Sva spoznaja dolazi iz čulnosti nastavak I dio

Sva spoznaja dolazi iz čulnosti nastavak II dio

Sva spoznaja dolazi iz čulnosti nastavak III dio

Sva spoznaja dolazi iz čulnosti nastavak IV dio

Da li nedostaje učeničkih bendova u školama? I dio

Da li nedostaje učeničkih bendova u školama? II dio

Da li postoji dovoljno povjerenja u komunikaciji profesor-roditelj-učenik? I dio

Da li postoji dovoljno povjerenja u komunikaciji profesor-roditelj-učenik? II dio

Da li učenici zaziru od pedagoško-socijalne službe? I dio

Da li učenici zaziru od pedagoško-socijalne službe? II dio

Da li su u BiH ekonomska pitanja važnija od nacionalnih? I dio

Da li su u BiH ekonomska pitanja važnija od nacionalnih? II dio

Da li škole nude dovoljno informacija o profesionalnoj orjentaciji? I dio

Da li škole nude dovoljno informacija o profesionalnoj orjentaciji? II dio

Da li škole nude dovoljno informacija o profesionalnoj orjentaciji? III dio

Da li škole nude dovoljno informacija o profesionalnoj orjentaciji? IV dio

Da li u BiH cilj opravdava sredstva? I dio

Da li u BiH cilj opravdava sredstva? II dio

Da li u BiH cilj opravdava sredstva? III dio

Da li u BiH cilj opravdava sredstva? IV dio

Da li su mladi dovoljno obaviješteni o mogućnostima za izbor fakulteta u BiH? I dio

Da li su mladi dovoljno obaviješteni o mogućnostima za izbor fakulteta u BiH? II dio

Da li su mladi dovoljno obaviješteni o mogućnostima za izbor fakulteta u BiH? III dio

Da li su mladi dovoljno obaviješteni o mogućnostima za izbor fakulteta u BiH? IV dio

Da li mediji podstiču nasilje? I dio

Da li mediji podstiču nasilje? II dio

Da li treba dozvoliti psovke u medijima? I dio

Da li treba dozvoliti psovke u medijima? II dio

Da li treba dozvoliti psovke u medijima? III dio

Da li se bolje živjelo u socijalizmu ili danas? I dio

Da li se bolje živjelo u socijalizmu ili danas? II dio

Porast slušanosti turbofolka opravdano je kritikovati I dio

Porast slušanosti turbofolka opravdano je kritikovati II dio

Vlada treba dozvoliti postavljanje religijskih simbola u javnim institucijama I dio

Vlada treba dozvoliti postavljanje religijskih simbola u javnim institucijama II dio

Vjeronauk treba biti sastavni dio nastavnog procesa u srednjim i osnovnim školama I dio

Vjeronauk treba biti sastavni dio nastavnog procesa u srednjim i osnovnim školama II dio

Na prostoru Ex Yu religija je pomogla postizanju političkih ciljeva I dio

Na prostoru Ex Yu religija je pomogla postizanju političkih ciljeva II dio

Mladi iz Regiona kroz debatne programe mogu doprinijeti stabilizaciji i pridruživanju EU I dio

Mladi iz Regiona kroz debatne programe mogu doprinijeti stabilizaciji i pridruživanju EU II dio

Regionalna debatna takmičenja doprinose razbijanju etničkih predrasuda na području bivše Jugoslavije I dio

Regionalna debatna takmičenja doprinose razbijanju etničkih predrasuda na području bivše Jugoslavije II dio

Debata doprinosi suzbijanju maloljetničkog prestupništva I dio

Debata doprinosi suzbijanju maloljetničkog prestupništva II dio

Debata doprinosi suzbijanju maloljetničkog prestupništva III dio

Debata doprinosi suzbijanju maloljetničkog prestupništva IV dio

Moda i trend I dio

Moda i trend II dio

Moda i trend III dio

Kvalitet i cijene

Internet I dio

Internet II dio

Internet III dio

Internet IV dio

Knjige i časopisi I dio

Knjige i časopisi II dio

Knjige i časopisi III dio

Knjige i časopisi IV dio

2007.

DEBATE O KULTURNOM NASLIJEĐU - FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

Država dovoljno brine o zaštiti kulturno-historijskog naslijeđa

NAVEDI DOBAR RAZLOG

Slobodu izražavanja u medijima treba cenzurisati

Internet je medij u kojem se najbolje prezentira sloboda izražavanja

Sloboda izražavanja je stvaralački čin čovjeka

Sloboda izražavanja je pravo koje treba njegovati i razvijati

Kvalitet života čovjeka je uslovljen ukupnim stanjem u državi

Kič u umjetnosti odražava stanje u državi

Kritičari umjetnosti treba da budu umjetnici

Mladi su odgovorni za kreiranje politike mladih u BiH

Da li se poštuju prava marginaliziranih i manjinskih skupina u BiH?

Da li su nadležne institucije odgovorne za trovanje građana hranom?

Treba zabraniti izgradnju brana

Upravljanje snadbijevanjem vodom na bazi privatnog vlasništva treba preferirati u odnosu na upravljanje na bazi javnog vlasništva

Govor mržnje treba smatrati zločinom

Bolje biti trener nego debatant I dio

Bolje biti trener nego debatant II dio

Bolje biti trener nego debatant III dio

Mladi trebaju biti aktivni sudionici i kreatori novog obrazovnog sistema u BiH

Reformisani obrazovni sistem je uslov za napredak bh. društva

Kvalitetno obrazovanje je garant ostanka mladih u BiH

Koliko se novoreformisani obrazovni sistem pokazao dobrim_boljim od prethodnog

Odgoj je važniji od obrazovanja

Mladi dok se školuju treba da se bave društveno korisnim radom

Mladi treba da organizuju radne akcije za uljepšavanje okoline

Ljekari se pridržavaju Hipokratove zakletve

Zdravstvene ustanove su spremne da pruže adekvatnu zdravstvenu pomoć

Pravilna ishrana je prvi korak u očuvanju zdravlja čovjeka

2006.

NAVEDI DOBAR RAZLOG ZA BOLJE SUTRA

Estetska (nekorektivna) hirurgija je opravdana

Opravdane su medijske uvrede na ličnoj osnovi

Opravdano je postojanje predrasuda prema ljudima koji imaju pirsing i tetovažu

Školovanje u privatnim školama naglašava razlike u socijalnom statusu

Da li je segregacija u trenutnom bh. političkom kontekstu bolje rješenje od diskriminacije?

Cenzura u medijima je opravdana

U BiH ima dovoljno omladinskih centara koji okupljaju srednjoškolce

Ekološka svijest je karakteristika visoko razvijene kulture jedne zajednice

Mladići i djevojke imaju jednake šanse za uspjeh

Mladi su odgovorni za svoj status u BiH

Kultura ponašanja treba biti sastavni dio svakog predmeta u školi

Rad je važniji od talenta

Mladi mogu uvesti BiH u EU

Mladima treba omogućiti slobodan izbor životnog stila

Bogatstvo je uslov za sreću

Školske uniforme brišu socijalne razlike

Upotreba mobitela u obrazovnim institucijama treba biti kažnjiva

Porodica ispunjava svoju ulogu u prevenciji maloljetničkog prestupništva

CCI "IZGRADNJA CIVILNOG DRUŠTVA KROZ UČEŠĆE SREDNJOŠKOLACA U IZBORNOM PROCESU"

Da li pomladak političkih partija aktivno brine o rješenju problema mladih (ili rade na sopstvenoj promociji)? - CCI

Da li mladi imaju budućnost u BiH? I dio

Da li mladi imaju budućnost u BiH? II dio

Da li mladi imaju budućnost u BiH? III dio

Da li je država dužna obezbijediti radno mjesto mladima u BiH? I dio

Da li je država dužna obezbijediti radno mjesto mladima u BiH? II dio

Da li je država dužna obezbijediti radno mjesto mladima u BiH? III dio

Da li je država dužna obezbijediti sredstva za adekvatne slobodne aktivnosti mladih u BiH? I dio

Da li je država dužna obezbijediti sredstva za adekvatne slobodne aktivnosti mladih u BiH? II dio

Da li u BiH postoji institucionalna briga o sprečavanju delinkvencije mladih u BiH? I dio

Da li u BiH postoji institucionalna briga o sprečavanju delinkvencije mladih u BiH? II dio

Da li su mladi odgovorni za svoj status u BiH? I dio

Da li su mladi odgovorni za svoj status u BiH? II dio

Da li su mladi odgovorni za svoj status u BiH? III dio

Da li umrežavanje mladih u BiH doprinosi njihovoj integraciji u BiH i kako? I dio

Da li umrežavanje mladih u BiH doprinosi njihovoj integraciji u BiH i kako? II dio

Da li je vjeronauka u školi od vitalnog obrazovnog interesa? I dio

Da li je vjeronauka u školi od vitalnog obrazovnog interesa? II dio

Da li reforma srednjeg obrazovanja doprinosi uspostavi jedinstvenog obrazovnog sistema (ako ne, kuda vodi aktualna reforma i sa kojim ciljem)? I dio

Da li reforma srednjeg obrazovanja doprinosi uspostavi jedinstvenog obrazovnog sistema (ako ne, kuda vodi aktualna reforma i sa kojim ciljem)? II dio

Da li politički podmladak može utjecati na povećanje biračkog tijela mladih i kako? I dio

Da li politički podmladak može utjecati na povećanje biračkog tijela mladih i kako? II dio

2005.

Navedi dobar razlog

Koliko škole angažuju mlade u vannastavne aktivnosti kako bi bili odvojeni od ulice i kriminala?

Da li se mladi politički angažuju da bi pomogli društvu ili radi vlastitih ambicija?

Da li homoseksualnost treba osuđivati i da li je štetna za opći moral društva?

Prava mladih u školama i na fakultetima se poštuju?

Da li se vrši diskriminacija (prilikom ocjenjivanja) na osnovu spolne, etničke, religijske i druge pripadnosti

Da li je vjeronauka u srednjim i osnovnim školama obavezna?

Osobe ženskog spola su ugrožene u BiH

Društvo dovoljno brine o maloljetnim prestupnicima

Škole u BiH treba da budu podijeljene po etničkoj osnovi

Generalna politika države treba da se podudara sa Konvencijom o pravima djeteta I dio

Generalna politika države treba da se podudara sa Konvencijom o pravima djeteta II dio

Generalna politika države treba da se podudara sa Konvencijom o pravima djeteta III dio

Generalna politika države treba da se podudara sa Konvencijom o pravima djeteta IV dio

2004.

Navedi dobar razlog

BiH treba slati vojnike u Irak u mirovnu misiju

Domove mladih treba staviti u funkciju mladih

Učenike treba odstraniti sa nastave zbog nedoličnog odijevanja

Segregacija u bh. školama postoji - da ili ne

Učenici na kraju godine treba da obave evaluaciju rada nastavnika

Da li korupcija na univerzitetima postoji?

Država ne čini ništa da mlade skloni sa ulice i odvoji od kriminala

 


 

Medijska prezentacija TV debata

2009.


 2008. 


 2007.


 2006.


2004.


 2003.


2002.


2001.


2000.


1999.


FOTOGRAFIJE - TV DEBATE

"Navedi dobar razlog za Ex YU zemlje u EU" 2009. - 2011.

"Cross Ex" 2008.

CCI debate o izborima 2006.

"Navedi dobar razlog" 2005. - 2008.

Internacionalno takmičenje "Za i protiv" 2000. 

"Za i protiv" 1998. - 2003.


 

 

 

 

 

 

 

 

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“ 

Kontakt informacije

  • Adresa: Ferde Hauptmana 24, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 
  • Telefon: 061 926 389
  • Email: i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.