Foto galerija

2018.

2017.

 

 

KAMP MLADIH ZA MLADE (30.04. - 03.04.2017.)

ZIMSKI DEBATNI KAMP (10.01. - 14.01.2017.)

2016.

REGIONALNA DEBATNA NATJECANJA "U SUSRET DANU LJUDSKIH PRAVA - DEBATOM PROTIV GOVORA MRŽNJE"

LJETNI DEBATNI KAMP (27. - 31.08.2016.)

DRŽAVNO DEBATNO TAKMIČENJE MOSTAR (01. - 03.04.2016.)

ZIMSKI DEBATNI KAMP JAHORINA 10.01. - 14.01.2016.

 XII JAVNA DEBATA O MALOLJETNIČKOM PRESTUPNIŠTVU (08.01.2016.)

2015.


REGIONALNA DEBATNA TAKMIČENJA 

Sarajevo 05.12.2015.

Banja Luka 05.12.2015.

LJETNI DEBATNI KAMP NEUM 27.-31.08.2015.

17.-19.04.2015. 18. DEBATNO DRŽAVNO NATJECANJE

OKRUGLI STOL "ARGUMENT VS. NASILJE" (17.04.2015.)

JAVNA DEBATA "LJUDSKA PRAVA-DEMOKRACIJA-TOLERANCIJA-MALOLJETNIČKO PRIJESTUPNIŠTVO-VRŠNJAČKO NASILJE" (21. i 22.03.2015.)

MEĐUŠKOLSKI SUSRETI - REGIONALNA DEBATNA TAKMIČENJA (21. i 22.02.2015.)

2014.

INTERAKTIVNI SEMINAR „HILJADU ŽDRALOVA ZA MIR, LJUDSKA PRAVA I TOLERANCIJU” SARAJEVO (25. i 26.10.2014.)

PRESS KONFERENCIJA „LJUDSKA PRAVA, NASILJE I MLADI - 19 GODINA POSLIJE RATA“ SARAJEVO (24.10.2014.)

OKRUGLI STOL „LJUDSKA PRAVA, NASILJE I MLADI - 19 GODINA POSLIJE RATA“ SARAJEVO (24.10.2014.)

DRUGI TRENING ZA NASTAVNIKE "NASILJE NE POČINJE KADA GA VIDIMO" SARAJEVO (OKTOBAR 2014.)

PRVI TRENING ZA NASTAVNIKE "NASILJE NE POČINJE KADA GA VIDIMO" SARAJEVO (OKTOBAR 2014.)
KREATIVNA JEDNODNEVNA RADIONICA „Kažnjavanjem učenika koji su nasilnog ponašanja vrši se diskriminacija njihovog prava na resocijalizaciju” Behram-begova medresa Tuzla (OKTOBAR 2014. )
KREATIVNA JEDNODNEVNA RADIONICA „Djevojke uvijek trebaju  biti kažnjene podjednako rigorozno kao mladići zbog nasilničkog ponašanja” – Djevojke su agresivnije od mladića Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo (OKTOBAR 2014.)
KREATIVNA JEDNODNEVNA RADIONICA „Nasilje među vršnjacima je izraz diskriminacije njihovog prava na nesmetan i slobodan život” (Srednja elektrotehnička škola Mostar) (OKTOBAR 2014. )
 

EDUKACIJA U ŠKOLAMA SIMULIRANJE SLUČAJEVA KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA „Proglašenje dana ženskih prava je diskriminacija muškaraca” - KŠC Srednja medicinska škola Sarajevo (OKTOBAR 2014.)
 

EDUKACIJA U ŠKOLAMA SIMULIRANJE SLUČAJEVA KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA „Proglašenje dana ženskih prava je diskriminacija muškaraca” - KŠC Opća-realna gimnazija Sarajevo (OKTOBAR 2014.)
 
 
JAVNA DEBATA „Proglašenje dana ženskih prava je diskriminacija muškaraca” (KŠC Srednja medicinska škola Sarajevo : KŠC Opća-realna gimnazija Sarajevo) (OKTOBAR 2014.)
 

DRŽAVNI DEBATNI FESTIVAL PROTIV VRŠNJAČKOG NASILJA - JAHORINA (11. - 13.04.2014.)
 
DRUGI INTERAKTIVNI SEMINAR PROTIV VRŠNJAČKOG NASILJA - MOSTAR (07. - 09.03.2014.)

2013.

JAVNE DEBATE O EVROPSKOJ UNIJI (IDEBATEEU)

INTERAKTIVNI SEMINAR PROTIV VRŠNJAČKOG NASILJA - BANJA LUKA (06. - 08.12.2013.)

PRIČAOICA "KROZ RAZUMIJEVANJE I DIJALOG DO RJEŠENJA PROBLEMA (15.09.2013.)

TRENING "DEBATA I KULTURA DIJALOGA U BiH - PETNAEST GODINA POSLIJE - ILUZIJA ILI REALAN IZBOR BiH NA PUTU U EU: DEBATA ORUĐE ZNANJA" (14.09.2013.)

JEDNODNEVNI SUSRET KOORDINATORA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI - NAUČENE I NENAUČENE LEKCIJE (14.09.2013.)

XI JAVNA DEBATA O MALOLJETNIČKOM PRESTUPNIŠTVU (13.09.2013.)

DAN OTVORENIH DEBATNIH VRATA "DEBATA OD OSNOVNE ŠKOLE DO UNIVERZITETA I NAKON NJEGA“ - SARAJEVO (JUNI 2013.)

JAVNA DEBATA - SARAJEVO SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - "THE BOSNIAN IDENTITY SHOULD BE THE SUPREME IDENTITY IN B&H" (06.06.2013)

JAVNA DEBATA "IZMJENE ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA KROZ ARGUMENTIRANU RASPRAVU" - SARAJEVO (30.05.2013.)

JAVNA DEBATA - INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY - "CROATIA'S EU MEMBERSHIP WILL HAVE A POSITIVE EFFECT ON B&H" - SARAJEVO (29.05.2013.)

JAVNA DEBATA "DEBATA I KULTURA DIJALOGA U BIH - 15 GODINA POSLIJE - ILUZIJA ILI REALAN IZBOR NA PUTU BIH U EVROPSKE INTEGRACIJE" 17. I 18.05.2013.

Sastanak sa studentima 13.05.2013.: U susret javnoj debati/treningu 

Otvoreno debatno takmičenje (19. - 22.04.2013.) petak subota nedjelja

JAVNE DEBATE U LOKALNIM ZAJEDNICAMA SA TEMAMA POSVEĆENIM DEBATNOM PROGRAMU U BiH (FEBRUAR/MART 2013.) 

PROMOCIJA REZULTATA PROGRAMA ZA PODUZETNU OMLADINU BIH (31.01.2013.)

2012.


Ceremonija oblježavanja 15 godina Debatnog programa u BiH (01.12.2012.)

Akademija "Protiv govora mržnje" (14. - 16.12.2012.) - fotogalerija

Državno debatno takmičenje (14. - 16.12.2012.) - fotogalerija

Javne debate u školama o maloljetničkom prestupništvu


Međuklupske posjete o maloljetničkom prestupništvu


X javna debata o maloljetničkom prestupništvu (28.09.2012.)


 Prezentacija Programa za poduzetnu omladinu BiH (13.09.2012.)


 

UNDP: "Kroz debatu saznajmo više o HIV-u" (2012.)

 Javne debate u školama i lokalnim zajednicama "Dan otvorenih vrata" (april - juni 2012.) 


2011.


EVROPSKA KOMISIJA, Ured u Briselu: Provide a Good Reason for EX YU Countries in the EU (2009. - 2011.) 

SEMINARI

INTERNACIONALNA DEBATNA TAKMIČENJA "B&H OPEN"

Regionalno debatni takmičenje (10.12.2011.)

OPĆINA CENTAR: „Upoznajmo debatu – prednosti argumentirane rasprave i kritičkog mišljenja“ (2011.)

MDGF: Javna debata "Razvoj kulture dijaloga kod mladih u lokalnim zajednicama za demokratski razvoj bh. društva" (28.10.2011.)

Svjetsko debatno takmičenje - Istanbul, Turska (juli 2011.)

IX javna debata o maloljetničkom prestupništvu (10.06.2011.) 

MAĐARSKA AMBASADA: Debate - Tolerance - European Union (2010. - 2011.)

2010.


EVROPSKA KOMISIJA, Ured u Briselu: Provide a Good Reason for EX YU Countries in the EU (2009. - 2011.) 

SEMINARI

INTERNACIONALNA DEBATNA TAKMIČENJA "B&H OPEN"

SASTANCI REGIONALNIH KOORDINATORA

TV DEBATE

VIII javna debata o maloljetničkom prestupništvu (26.11.2010.)

VII javna debata o maloljetničkom prestupništvu (28.05.2010.)

Javna Debata "Otvoreni dijalog u otvorenom društvu" (23.02.2010.)

VI javna debata o maloljetničkom prestupništvu (05.02.2010.)


2009. 


EVROPSKA KOMISIJA, Ured u Briselu: Provide a Good Reason for EX YU Countries in the EU (2009. - 2011.) 

SEMINARI

SASTANCI

CEREMONIJA OTVARANJA PROJEKTA

Svečani seminar i sastanak trenera (05.-06.12.2009.)

Državno debatno takmičenje (24.-26.04.2009.)

IV JAVNA DEBATA O MALOLJETNIČKOM PRESTUPNIŠTVU (06.02.2009.)


2008. 


III JAVNA DEBATA O MALOLJETNIČKOM PRESTUPNIŠTVU  (23.04.2008.)

Javna debata "Za i protiv uvođenja vjeronauke u sarajevske vrtiće (10.04.2008.)

II JAVNA DEBATA O MALOLJETNIČKOM PRESTUPNIŠTVU (15.02.2008.) 

I JAVNA DEBATA O MALOLJETNIČKOM PRESTUPNIŠTVU (15.02.2008.) 

 

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“ 

Kontakt informacije

  • Adresa: Ferde Hauptmana 24, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 
  • Telefon: 061 926 389
  • Email: i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.