Javne debate


Aktuelna javna debata:

XII javna debata (08.01.2016.) 


Maloljetničko prestupništvo (2009. - 2013.) 


I javna debata (15.02.2008.) 

II javna debata (14.03.2008.)

III javna debata (23.04.2008.)

IV javna debata (06.02.2009.)

V javna debata (06.05.2009.)

VI javna debata (05.02.2010.)

VII javna debata (28.05.2010.)

VIII javna debata (26.11.2010.)

IX javna debata (10.06.2011.) 

X javna debata (28.09.2012.) 

XI javna debata (13.09.2013.)


Ostale javne debate (2008. - 2013.)


Javna Debata "Za i protiv uvođenja Vjeronauke u Sarajevske vrtiće" (10.04.2008.)

Javna Debata "Otvoreni dijalog u otvorenom društvu - gospodin Valentin Inzko i gospodin Milorad Dodik" (23.02.2010.)
Javna Debata "Razvoj kulture dijaloga kod mladih u lokalnim zajednicama za demokratski razvoj BH društva" (28.10.2011.) 

Javna debata „Paraolimpijske igre - jednake šanse za sve ili patnja" (21.05.2012.)  

Prva javna debata „Zašto NVO sektor šuti?" (10.07.2012.)  

Javna debata "Debata i kultura dijaloga u BiH - 15 godina poslije - iluzija ili realan izbor na putu BiH u evropske integracije" (17. - 18.05.2013.)

JAVNA DEBATA: „IZMJENA ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA BIH KROZ ARGUMENTOVANU RASPRAVU“ (30.05.2013.)

JAVNA DEBATA: "OVAJ DOM SE ZALAŽE DA MEDIJI TREBAJU IMATI NAJVAŽNIJU ULOGU U BORBI PROTIV DISKRIMINACIJE" (16.12.2014.)

Do prava naroda kulturom dijaloga - Stop političkoj neodgovornosti i uličnim neredima (13.02.2014.)