Javne debate u školama i lokalnim zajednicama

2018.

27.03.2018. - Behram-begova medresa, Tuzla ("Forsiranje apatije kao kulturnog koda")

26.03.2018. - SŠC "Jovan Dučić", Teslić ("U obilježavanju 8. marta u školama bi trebalo zabraniti komercijalizaciju") ("Parovima istog pola bi trebalo dozvoliti usvajanje djece")

21.03.2018. - Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju, Tuzla ("Različitosti i priajteljstvo")

14.02.2018. - Karađoz-begova medresa, Mostar

17.01.2018. - Medresa „Osman ef. Redžović“, Visoko ("Međumedresanska takmičenja su višestruko korisna")

2017.

29.12.2017. - Gimnazija Banja Luka („Sve regije imaju pravo na nezavisnost, ukoliko većina građana tako odluči“) („Velike tek kompanije imaju pravo da odbiju davanje informacija državi o svojim klijentima čak i kad je to protivno zakonu“) („Ovaj Dom smatra da je monarhija bolja od republike“)

28.12.2017. - Gimnazija Banja Luka („Ovaj Dom smatra da je monarhija bolja od republike“)

27.12.2017. - Gimnazija Banja Luka („Velike tek kompanije imaju pravo da odbiju davanje informacija državi o svojim klijentima čak i kad je to protivno zakonu“)

26.12.2017. - Gimnazija Banja Luka („Sve regije imaju pravo na nezavisnost, ukoliko većina građana tako odluči“)

25.12.2017. - Gimnazija Banja Luka („Sve regije imaju pravo na nezavisnost, ukoliko većina građana tako odluči“)

06.12.2017. - Prva osnovna škola Srebrenik („Ćirilicu trebamo ravnopravno koristiti kao i latinicu“)

05.12.2017. - MSŠ Čelić („Stigmatizacija oboljelih od HIV - a“)

29.11.2017. - Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo („Sredstava za samoodbranu treba legalizirati“)

22.11.2017. - MSŠ Gračanica („Poštivanje i sprovođenje zakona,ključ su za zajednički život“)

21.11.2017. - MSŠ Srebrenik („Muškarci su tolerantniji od žena“)

17.11.2017. - Srednja Tehnička škola Tešanj („Inkluzija je ljudsko pravo“)

16.11.2017. - MSŠ Čelić („U BiH je prisutna diskriminacija majki koje imaju dijete sa poteškoćama u razvoju i učenju“)

16.11.2017. - Karađoz-begova medresa Mostar („Žene sa invaliditetom prolaze kroz dvostruku diskriminaciju i marginalizaciju“)

04.11.2017. - CSŠ „Petar Kočić“ Srbac („Zabrana zapošljavanja žena u rudnicima – Diskriminacija ili zaštita prava žena“)

03.11.2017. - Pravni fakultet Banja Luka („Nasilje je slika društva u kojem postoji“)

23.10.2017. - Karađoz-begova medresa, Mostar („Poslodavac odluči da ulaže manje u edukaciju žena u svojoj firmi, jer im se to ne isplati – diskriminacija ili dobro ulaganje sredstava“)

21.10.2017. - KŠC „Sveti Pavao“ Zenica („Privatne kompanije ne zapošljavaju žene na vodeće pozicije smatrajući da je to muški posao“)

21.10.2017. - KŠC „Bl. Ivan Merz“, Banja Luka („BiH ima sve preduslove da postane turistička destinacija

10.10.2017. - Gazi Husrev - begova medresa, Sarajevo („Najviše štete od tzv. islamskog terorizma trpe muslimani“)

06.10.2017. - KŠC „Bl. Ivan Merz“, Banja Luka („Kopija dokumenata treba postati validna pri upisu na fakultet“)

Septembar 2017. - SŠC „Petar Kočić“, Zvornik („Vaspitanje je jednako  važno kao i obrazovanje“)

29.09.2017. - KŠC „Bl. Ivan Merz“, Banja Luka („Balkanu su ugrožena ljudska prava I sloboda medija“)

22.09.2017. - KŠC „Bl. Ivan Merz“, Banja Luka („Obilježavanje praznika rada - ZA ili PROTIV“)

14.09.2017. - KŠC „Bl. Ivan Merz“, Banja Luka („Diskriminacija,segregacija I politizacija negativno utiču na obrazovanje u BiH“)

06.09.2017. - KŠC „Bl. Ivan Merz“, Banja Luka („Opstanak muškaraca je ugrožen u budućnosti“)

19.05.2017. - Gimnazija Banja Luka („Lokalne zajednice u BiH treba da vrše pozitivnu diskriminaciju drugih nacija u cilju poboljšanja uslova života svih ljudi u zajednicama u kojima žive“)

19.05.2017. - MSŠ Čelić („Mladi trebaju slušati Rock’n roll“)

18.05.2017. - Ekonomska škola, Brčko („Interetničko pomirenje“)

16.05.2017. - KŠC „Sveti Josip“ Opća realna gimnazija Sarajevo („Diskriminacija“)

11.05.2017. - Mješovita Srednja škola Stjepan Radić - Žabljak Usora („Perspektiva mladih u BiH - otići ili ostati“)

11.05.2017. - Zavod za odgoj i obrazovanje osoba u psihičkom i tjelesnom razvoju, Tuzla („Dilema nastavnika“)

10.05.2017. - Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn, Sarajevo („Da li BiH treba ući u EU? “)

10.05.2017. - Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn, Sarajevo („Patriotizam u BiH“)

09.05.2017. - Behram-begova medresa, Tuzla („Prema drugim nacionalnostima se trebamo odnositi kao prema svojoj“)

29.03.2017. - Mješovita srednja tehnička škola Travnik („Kultura dijaloga je put ka uspjehu

28.03.2017. - Behram-begova medresa Tuzla („Gdje mi je bolje? U Bosni i Hercegovini ili...“)

22.03.2017. - Srednja ekonomska škola „Joze Martinovića“ Mostar („Trebaju li se srednjoškolci testirati na droge?“)

21.03.2017. - Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla („Kultura dijaloga“)

17.03.2017. - Gimnazija Banja Luka („Debata je osnovno sredstvo savremene demokratije") ("Debata treba biti sastavni dio nastavnog procesa“)

16.03.2017. - Mješovita srednja škola Čelić („Debata kao strategija podučavanja“)

16.03.2017. - Gimnazija Banja Luka („Debata treba biti sastavni dio nastavnog procesa“)

14.03.2017. - Gimnazija Banja Luka („Debata je osnovno sredstvo savremene demokratije“)

28.02.2017. - KŠC "Sv. Josip" - Opća realna gimnazija, Sarajevo („Debatni klubovi doprinose interetničkom pomirenju u BiH“)

25.02.2017. - Srednja škola "28. juni", Istočno Sarajevo („Interetničko pomirenje je budućnost BiH“)

22.02.2017. - Behram-begova medresa Tuzla ("Tuzla je grad sa najbogatijim kulturno historijskim naslijeđem u Bosni i Hercegovini")

14.02.2017. - KŠC „Sv. Pavao“ Opća gimnazija, Zenica („Čuvanje kulturnog naslijeđa vodi ka uspješnoj budućnosti“)

14.02.2017. - Srednja Tehnička škola,  Tešanj („Tešanj brine o svom kulturnom naslijeđu“)

13.02.2017. - MSŠ Donji Vakuf („Vlast i građani trebaju imati odgovorniji odnos prema kulturnoj baštini Donjeg Vakufa“)

2016.

28.12.2016. - Gimnazija Banja Luka („Umjetnički događaji treba da promovišu pomirenje“) („Ovaj dom bi uveo test generalnog političkog znanja kao uslov glasanja na izborima“)

07.12.2016. - Elektrotehnička škola, Mostar („BiH treba opet uvesti obavezno služenje vojnog roka“)

23.11.2016. - Karađoz-begova medresa, Mostar („Implementiranje aktivnosti u lokalnim zajednicama kojima se promovira interetničko pomirenje“)

08.11.2016. - Behram-begova medresa, Tuzla („Da li je interetničko pomirenje samo jedna lijepa ideja?“)

28.10.2016. - Gazi Husrev-begova medresa, Sarajevo („Prihvatanje historijskih činjenica doprinosi interetničkom pomirenju”)

15.10.2016. - SŠC „28. jun“, Istočno Sarajevo („BiH treba da uđe u NATO“)

14.10.2016. - Gimnazija Mostar („Psihičko zlostavljanje vršnjaka treba tretirati kao i fizičko zlostavljanje jer sve više dovodi do interetničkih sukoba među mladima posebno na sportskim terenima“)

07.06.2016. - Gimnazija Banja Luka („Ovaj Dom smatra da obrazovni sistem treba da razvija političku svijest i društvenu aktivnost mladih“)

Juni 2016. – MSŠ Srebrenik („Mediji u BiH nedovoljno preveniraju aktivnosti kojima se prevenira vršnjačko nasilje“)

Juni 2016. – Gimnazija „Mustafa Novalić“, Gradačac („Škole u BiH dovoljno promoviraju aktivnosti kojima se prevenira vršnjačko nasilje“)

12.04.2016. – Behram-begova medresa, Tuzla („Debatne sekcije mogu učestvovati u prevenciji vršnjačkog nasilja“)

31.03.2016. - SŠC „Petar Kočić“, Zvornik („Eutanazija je opravdana“)

23.03.2016. – KŠC „Sv. Pavao“ Opća gimnazija, Zenica („Vršnjačko nasilje je tabu tema u BiH“)

17.03.2016. – MSŠ „Stjepana Radića“, Usora („Mediji u BiH dovoljno promoviraju aktivnosti kojima se prevenira vršnjačko nasilje u BiH“)

26.02.2016. – Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn, Sarajevo („Odrasli nisu spremni da se suoče sa vršnjačkim nasiljem“)

15.02.2016. - SŠC „Petar Kočić“, Zvornik („Malo provedenog vremena sa porodicom djecu vodi ka vršnjačkom nasilju“)

2015.

16.12.2015. - Srednja elektrotehnička škola, Mostar („Stvara li škola vršnjačko nasilje?“)

28.11.2015. - KŠC „Sveti Franjo“ Opća gimnazija, Tuzla („Škola je najodgovornija za vršnjačko nasilje“) („Roditelji maloljetnih delinkvenata odgovorni su za njihove prijestupe“)

26.11.2015. - Ekonomska škola, Brčko („Škole treba da doprinesu smanjenju vršnjačkog nasilja“)

23.11.2015. - Gazi Husrev-begova medresa, Sarajevo („Škole su najodgovornije za vršnjačko nasilje“)

20.11.2015. - SŠC „Đuro Radmanović“, Novi Grad („Školski sistem treba ozbiljnije da se pozabavi maloljetničkom delinkvencijom“)

03.11.2015. - Karađoz-begova medresa, Mostar („Lokalna zajednica treba učiniti više na prevenciji vršnjačkog nasilja“)

30.10.2015. - KŠC Srednja medicinska škola, Sarajevo („Roditelji maloljetnih prestupnika su odgovorni za njihovo ponašanje“) („Maloljetnim prestupnicima se nekada treba suditi kao odraslima“)

28.10.2015. - Gimnazija Banja Luka („Obrazovni sistem snosi odgovornost za delinkvenciju“)

28.10.2015. - JU SŠC „Istočna Ilidža“, Istočno Sarajevo („Društvo treba prevenirati vršnjačko nasilje“) („Vannastavne aktivnosti doprinose prevenciji vršnjačkog nasilja“)

Oktobar 2015. - Srednja elektrotehnička škola, Prijedor („Vannastavne aktivnosti utiču na prevenciju vršnjačkog nasilja“)

17.10.2015. - Gimnazija Banja Luka („BiH u NATO: zašto DA i zašto NE?“)

septembar 2015. - Srednja škola za tekstil kožu i dizajn, Sarajevo („Demokratija je neophodna zbog poštivanja ljudskih prava“)

04.06.2015. - SŠC „28. Juni“, Istočno Sarajevo („Nasilje u partnerskim vezama“)

29.05.2015. - KŠC- Srednja medicinska škola, Sarajevo („Mladi trebaju napuštati BiH“)

31.03.2015. - Behram-begova medresa, Tuzla („Jezik kojim govorimo“)

31.03.2015. - SŠC „28. juni“,  Istočno Srajevo („Nasilje u partnerskim vezama je prisutno“)

27.03.2015. - SŠC „Petar Kočić“, Zvornik („Žrtve vršnjačkog nasilja su sklonije suicidu“)

25.02.2015. - SŠC „Petar Kočić“, Zvornik („Smrtna kazna je opravdana“)

2014.

Posljednje dvije sedmice decembra-Behram-begova medresa, Tuzla („Saosjećajmo jedni sa drugima")

24.12.2014. - Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn, Sarajevo („U školama među učenicima nema predrasuda, diskriminacije i narušavanja dječijih prava")

23.12.2014. - MSŠ „Musa Ćazim Ćatić“, Kladanj („Vršnjačko nasilje")

23.12.2014. - Prva Bošnjačka Gimnazija, Sarajevo („Vršnjačko naslje – uzrok tražiti u pojedincu")

18.12.2014. - Gazi Husrev-begova medresa, Sarajevo („Debata otvara vrata prevenciji vršnjačkog nasilja")

16.12.2014. - Srednja ekonomska škola, Brčko („Saosjećajmo jedni sa drugima")

16.12.2014. - Mješovita srednja škola, Srebrenik („Ljudska prava i tolerancija sa osvrtom na vršnjačko nasilje")

12.12.2014. - Srednja škola, Konjic („Činimo-ne činimo dovoljno da prepoznamo i spriječavamo vršnjačko nasilje")

12.12.2014. - Mješovita srednja škola, Čelić („Vršnjačko nasilje")

12.12.2014. - Gimnazija Banja Luka („Verbalno nasilje - ozbiljan problem u društvu")

12.12.2014. - Mješovita srednja škola („Maloljetničko nasilništvo")

11.12.2014. - Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn, Sarajevo („Međunarodni dan ljudskih prava“)

11.12.2014. - Gazi Husrev-begova medresa, Sarajevo („Roditelji trebaju odgovarati za vršnjačko nasilje koje počine njihova djeca")

11.12.2014. - SŠC „28. juni“, istočno Sarajevo („Saosjećajmo s djecom s posebnim potrebama")

10.12.2014. - KŠC - Srednja medicinska škola Sarajevo („U srednjoj  školi svaki učenik mora imati ista prava!“)

06.12.2014. - Mješovita srednja elektrotehnička škola, Tuzla („U našoj školi dovoljno saosjećamo sa učenicima putnicima“)

04.12.2014. - Srednja ekonomska škola, Brčko-(„Vršnjačko nasilje“)

03.12.2014. - SŠC „Nedžad Ibrišimović“, Ilijaš ("Učenici stručnih škola imaju jednaka prava kao i gimnazijalci") ("Prevencija maloljetničkog prestupništva")

26.11.2014. - SŠC „Petar Kočić“, Zvornik ("Saosećam sa drugima")

20.11.2014. - Gimnazija Mostar ("Etički kodeks ugrožava ljudska prava u obrazovnim institucijama DA ili NE")

19.11.2014. - KŠC Opća-realna gimnazija, Sarajevo („Nereagiranjem na nasilno ponašanje postajemo saučesnici nasilnog ponašanja")

17.11.2014. - Mješovita srednja škola, Srebrenik („Ljudska prava i slobode“

14.11.2014. - Gimnazija "Dr.Mustafa Kamarić", Gračanica („Za vršnjačko nasilje je kriv obrazovni sistem“)

27.10.2014. - SŠC „Petar Kočić“, Zvornik („Računar je bolje koristiti u nastavi nego knjige“)

24.10.2014. - KŠC Opća-realna gimnazija, Sarajevo („Proglašenje dana ženskih prava je diskriminacija muškaraca”)

23.10.2014. - Srednja elektrotehnička škola, Mostar („Nasilje među vršnjacima je izraz diskriminacije njihovog prava na nesmetan i slobodan život“)

22.10.2014. - Behram-begova medresa, Tuzla („Kažnjavanjem učenika koji su nasilnog ponašanja vrši se diskriminacija njihovog prava na resocijalizaciju”)

22.10.2014. - Gazi Husrev-begova medresa, Sarajevo („Djevojke su agresivnije od muškaraca“)

17. i 18.10.2014. - Gimnazija Banja Luka („Uvođenje smrtne kazne za teške zločine'')

26.09.2014. - Gimnazija Banja Luka („Ovaj Dom smatra da dalji tehnološki razvoj dehumanizuje čovječanstvo“)

06.06.2014. - Srednja škola za tekstil kožu i dizajn, Sarajevo („Obrazovanje je najefikasnije  sredstvo u borbi protiv svih vidova diskriminacije, predrasuda među maloljetnicima“)

Maj 2014. - JU SŠC „Petar Kočić“ Zvornik („Svaki mladić treba da se oženi starijom ženom u inostranstvu zbog papira")

04.04.2014. - SŠC „Petar Kočić“, Zvornik („Hraniteljske porodice pružaju bolje uslove za razvoj ličnosti od domova za decu bez roditeljskog staranja“)

18.03.2014. - Behram-begova medresa, Tuzla („Društvena odgovornost mladih u savremenom dobu“)

28.02.2014. - SŠC „Petar Kočić“, Zvornik („Prostituciju treba legalizovati“)

2013.

10.12.2013. - Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn, Sarajevo (Javna debata povodom Međunarodnog dana ljudskih prava)

03.12.2013. - SŠC "Petar Kočić", Zvornik ("U nekim slučajevim maloljetnicima treba suditi kao odraslima")

28.11.2013. - Gazi Husrev-begova medresa, Sarajevo ("Najbolji način rješavanja političke krize u Bosni i Hercegovini je ulazak te zemlje u EU")

28.11.2013. - Srednja ekonomska škola, Brčko ("BiH treba ispuniti obaveze iz Sporazuma o pridruživanju EU zbog budućnosti svojih građana")

01.11.2013. - SŠC "Petar Kočić", Zvornik ("U nekim slučajevima maloljetnicima treba suditi kao odraslima")

01.11.2013. - SŠC „Petar Kočić“ Srbac ("Evropska unija - za i protiv")

31.10.2013. - Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn, Sarajevo ("U vannastavnim aktivnostima u školama treba uključiti više učenike sa smanjenim vladanjem nego učenike sa primjernim vladanjem")

31.10.2013. - Behram - begova medresa, Tuzla ("Trenutni profil bh. političara može nas odvesti u Evropsku uniju")

26.10.2013. - Gimnazija "Dr. Mustafa Kamarić", Gračanica („Škole zanemaruju odgojni rad, zato je u porastu vršnjačko nasilje“) („Maloljetničko prestupništvo treba oštrije kažnjavati“)

23.10.2013. - SŠC Nedžad Ibrišimović, Ilijaš ("„Roditelji maloljetnih prestupnika trebaju biti odgovorni za prestupe djece“) (“U vannastavne aktivnosti u školama treba uključiti više učenike sa smanjenim vladanjem, nego učenika sa primjernim vladanjem“) (“U nekim slučajevima maloljetnicima treba suditi kao i odraslim“)

21.10.2013. - Srednja elektrotehnička škola Mostar ("BiH treba ponoviti popis stanovništva po evropskim standardima")

18.10.2013. - Gimnazija Banja Luka ("Obrazovanje treba da bude prioritet i osnovni motiv BiH u evropskim integracijama.)

10.10.2013. - Behram-begova medresa, Tuzla („Odgoj je važniji od obrazovanja maloljetnika“)

03.10.2013. - Gimnazija Banja Luka („Vannastavne aktivnosti su jednako bitne za razvoj ličnosti kao i obavezni predmeti“)

01.10.2013. - KŠC Srednja medicinska škola, Sarajevo („Žene su bolji kuhari od muškaraca“)

21.09.2013. - Gimnazija Banja Luka („Homoseksualnim parovima treba omogućiti usvajanje djece“)

02.07.2013. - SŠC Pale („Mladi pravilno koriste slobodno vrijeme“)

24.05.2013. - MSŠ, Tešanj („Debata otvara vrata evropskim integracijama“)

20.05.2013. - SŠC Pale („Škola u okviru svojih mogućnosti utiče na vaspitanje mladih“)

29.04.2013. - Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš ("Debata treba biti obavezan predmet u srednjim školama")

19.04.2013. - MSŠ Tešanj ("BiH obrazovni sistem zahtijeva reforme")

16.04.2013. - SŠC Pale ("Roditelji su najodgovorniji za vaspitanje djece")

05.04.2013. - Gimnazija "Musa Ćazim Ćatić", Tešanj ("Debata nas uči toleranciji")

04.04.2013. - Gimnazija Banja Luka ("Debata nas uči toleranciji i uvažavanju")

29.03.2013. - Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn, Sarajevo ("Debata je uslov za unapređenje obrazovnog sistema")

29.03.2013. - Srednja tekstilna i poljoprivredna škola, Mostar ("Bh. društvu su potrebne reforme obrazovanja")

28.03.2013. - Gimnazija "Petar Kočić", Novi Grad ("Debata treba biti zastupljena u nastavi većine predmeta u srednjoj školi")

27.03.2013. - Gai Husrev-begova medresa, Sarajevo ("Nastavničko vijeće ne doprinosi poboljšanju rada škole")

27.03.2013. - Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu, Sarajevo ("Debata nas uči toleranciji")

25.03.2013. - Gimnazija Dobrinja ("Debata doprinosi toleranciji i razumijevanju")

25.03.2013. - MSŠ Srebrenik ("Debatna sekcija treba biti redovan predmet u srednjoj školi")

22.03.2013. - Gimnazija "Filip Višnjić", Bijeljina ("Birati zanimanje glavom ili srcem?")

22.03.2013. - MSŠ Tešanj ("Debata nas uči toleranciji i uvažavanju")

21.03.2013. - KŠC Srednja medicinska škola Sarajevo ("Da li su mladi dovoljno obaviješteni o mogućnostima za izbor fakulteta u BiH?")

21.03.2013. - Srednjoškolski centar "Petar Kočić", Srbac ("Debata je ravnopravna sa ostalim nastavnim metodama i treba je više koristiti u redovnoj nastavi")

21.03.2013. - Behram-begova medresa, Tuzla ("Debata treba da bude obavezan metod rada u predmetnoj nastavi")

20.03.2013. - Gimnazija "Vaso Pelagić" Brčko ("Da li je opravdano na nasilje odgovoriti nasiljem?")

20.03.2013. - Srednja škola Konjic ("Debata nas uči toleranciji i uvažavanju")

19.03.2013. - Gimnazija i SSŠ "Petar Kočić", Zvornik ("Debata treba postati redovna nastavna metoda u realizaciji nastavnih predmeta")

15.03.2013. - Srednja medicinska škola Mostar ("Debata podstiče javni govor i kritičko mišljenje i razvija elokventnosti koje će pospiješiti bolje obrazovanje?")

14.03.2013. - Gimnazija Banja Luka ("Debata treba da postane obavezan nastavni metod u nastavi školskih predmeta")

13.03.2013. - MSŠ Čelić ("Zdravstveni odgoj treba uvesti u obrazovni sistem BiH")

07.03.2013. - Gimnazija "Petar Kočić", Novi Grad ("Učenici se sa debatom trebaju upoznati još u osnovnoj školi")

07.03.2013. - MSŠ Srebrenik ("Da li je opravdano na nasilje odgovoriti nasiljem?")

07.03.2013. - Gimnazija "Petar Kočić", Novi Grad ("Učenici se sa debatom trebaju upoznati još u osnovnoj školi")

07.03.2013. - SŠC Pale ("Debata treba da postane redovan predmet u srednjoj školi")

06.03.2013. - Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu, Sarajevo ("Ograničen izlazak je garant moralnosti")

06.03.2013. - Srednja ekonomska škola Sarajevo ("Debata treba da bude izborni predmet u srednjim školama")

28.02.2013. - Gimnazija "Petar Kočić", Novi Grad ("Učenici se sa debatom trebaju upoznati još u osnovnoj školi")

28.02.2013. - MSŠ Srebrenik ("Da li je opravdano na nasilje odgovoriti nasiljem?")

28.02.2013. - MSŠ Čelić ("Zaštita i promocija kulturno-historijskih spomenika u Općini Čelić je nedovoljna")

28.02.2013. - Srednja elektrotehnička škola Mostar ("Debata treba biti obavezan metod rada u nastavi školskih predmeta")

28.02.2013. - Srednjoškolski centar "Petar Kočić", Srbac ("Debatu treba uvesti kao obavezan predmet u nastavi")

27.02.2013. - Srednja ekonomska škola, Sarjevo ("Debata pomaže u razotkrivanju pornografije na internetu)

26.02.2013. - Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo ("Debata otvara vrata evropskim integracijama")

26.02.2013. - KŠC "Sveti Pavao", Zenica ("Debata treba biti obavezan metod rada u predmetnoj nastavi")

26.02.2013. - Behram-begova medresa Tuzla ("Debata nas uči toleranciji i uvažavanju")

25.02.2013. - Srednja škola Konjic ("Poremećeni međuljudski odnosi - osnovni problem našeg društva")

25.02.2013. - Gimnazija Dobrinja ("Debatu treba uvesti kao obavezan predmet u srednjim školama")

23.02.2013. - Gimnazija "Musa Ćazim Ćatić", Tešanj ("Maloljetnička delinkvencija")

15.02.2013. - MSŠ Tešanj ("Osnovno obrazovanje treba trajati 9 godina)

2012.

14.12.2012. - MSŠ Donji Vakuf („I roditelji trebaju biti dogovorni za krivična djela koja počine njihova maloljetna djeca”)

13.12.2012. - MSŠ Konjic („Maloljetnička delinkvencija”)

13.12.2012. - SŠC Pale („I roditelji trebaju biti dogovorni za krivična djela koja počine njihova maloljetna djeca”)

12.12.2012. - Srednja ekonomska škola, Sarajevo („Roditelji trebaju biti odgovorni za krivična djela koja počine njihovi maloljetni prestupnici”)

10.12.2012. - Gimnazija Dobrinja, Sarajevo („Sloboda govora je važnije od sankcioniranja govora mržnje”)

10.12.2012. - Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu, Sarajevo („I roditelji su odgovorni za počinjena djela maloljtenih prestupnika”)

10.12.2012. - Srednja elektrotehnička škola, Mostar („Treba uvesti oštrije kazne za maloljetničko prestupništvo”)

09.12.2012. - Gimnazija Banja Luka („Sloboda govora je važnije od vrijeđanja”) („Govor mržnje treba biti krivično djelo”) („Govor mržnje treba cenzurisati radi dobrobiti javnosti”)

07.12.2012. - MSŠ Srebrenik („Mlade treba preodgajati, a ne kažnjavati”)

06.12.2012. - Gimnazija Banja Luka („U nekim slučajevima maloljetnike treba kažnjavati kao odrasle”)

06.12.2012. - SŠC “Petar Kočić”, Srbac („Za počinjena djela maloljetnika trebaju odgovarati I roditelji”)

06.12.2012. - Gimnazija “Dr. Mustafa Kamarić”, Gračanica („Sloboda govora je važnije od sankcionisanja govora mržnje u sprečavanju maloljetničkog prestupništva”)

05.12.2012. - Srednja zubotehnička škola, Sarajevo („Nasilne video igrice podstiču mlade na činjenje krivičnih djela”)

05.12.2012. - MSŠ “Musa Ćazim Ćatić”, Kladanj(„Maloljetnička delinkvencija”)

29.11.2012. - MSŠ Tešanj („Odgoj je važniji od obrazovanja maloljetnika”)

29.11.2012. - Srednja elektrotehnička škola, Tuzla („Maloljetničko prestupništvo u BiH”)

28.11.2012. - Karađoz-begova medresa, Mostar ("U nekim slučajevima maloljetnicima treba suditi kao odraslima")

27.11.2012. - Behram-begova medresa, Tuzla ("Javnost treba biti upoznata sa imenima maloljetnih počinilaca krivičnih djela")

26.11.2012. - Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu, Sarajevo ("Porodica je najznačajniji agens u suzbijanju maloljetničkog prestupništva")

23.11.2012. - Srednja medicinska škola, Mostar(„Kazne za maloljetne delinkvente trebaju biti oštrije”)

23.11.2012. - Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“,Tešanj („Roditelji treba da odgovaraju za djela koja počine njihova maloljetna djeca”)

22.11.2012. - Srednja ekonomska škola, Brčko(„Maloljetničko prestupništvo – Vijeće učenika može doprinijeti smanjenju nasilja među vršnjacima”)

21.11.2012. - Srednja ekonomska škola, Sarajevo ("Uvođenjem smrtne kazne u BiH stepen maloljetničkog prestupništva bio bi smanjen")

20.11.2012. - Osnovna škola "Musa Ćazim Ćatić", Sarajevo ("U nekim slučajevima maloljetnicima treba suditi kao odraslim")

20.11.2012. - Gimnazija Dobrinja ("Nasilne video igrice potiču mlade na činjenje krivičnih djela“)

19.11.2012. - Gazi Husrev-begova medresa, Sarajevo („Porodica je najvažniji agens u suzbijanu maloljetničke delinkvencije”)

16.11.2012. - Gimnazija i SSŠ "Petar Kočić", Zvornik ("Porodica je najznačajniji agens u suzbijanju maloljetničkog prestupništva")

16.11.2012. - MSŠ "Musa Ćazim Ćatić", Kladanj ("I roditelji trebaju biti odgovorni za krivična djela koja počine njihova maloljetna djeca")

15.11.2012. - Srednja ekonomska škola, Brčko („Kako povećati sigurnost učenika u odgojno-obrazovnim ustanovama Brčko distrikta BiH”)

14.11.2012. - MSŠ Srebrenik ("U nekim slučajevima maloljetnicima treba suditi kao odraslima")

08.11.2012. - KŠC srednja medicinska škola, Sarajevo ("Javnost treba biti upoznata sa imenima maloljetnih počinilaca krivičnih djela")

08.11.2012. - Gimnazija "Dr. Mustafa Kamarić", Gračanica ("Video igre doprinose povećanju krivičnih djela među mladima")

08.11.2012. - Gimnazija Banja Luka („Nasilne video-igrice utiču na povećanje stope maloljetničkog prestupništva”)

07.11.2012. - Gimnazija Banja Luka ("Uvođenjem smrtne kazne u u bosanskohercegovački krivično-pravni sistem smanjila bi se stopa maloljetničkog prestupništva")

05.11.2012. - Gimnazija "Petar Kočić“, Novi Grad ("Nasilne video igre podstiču maloljetnike na činjenje krivičnih djela")

05.11.2012. - Gimnazija “Filip Višnjić”, Bijeljina („Da li studirati u BiH ili inostranstvu zbog povećanog maloljetničkog prestupništva?”)

02.11.2012. - Gimnazija Banja Luka ("Mlade treba preodgajati, a ne kažnjavati")

02.11.2012. - Srednja tekstilna i poljoprivredna škola, Mostar („Mlade treba preodgajati, a ne kažnjavati”)

30.10.2012. - Srednja ekonomska škola, Brčko („Roditelji su odgovorni za ponašanje svoje djece”)

30.10.2012. - Behram-begova medresa Tuzla ("Nasilne video igre potiču mlade na činjenje krivičnih djela")

30.10.2012. - SŠC Pale ("U nekim slučajevima maloljetnicima treba suditi kao odraslima")

25.10.2012. - SŠC Pale ("U nekim slučajevima maloljetnicima treba suditi kao odraslima")

24.10.2012. - MSŠ Donji Vakuf ("I roditelji trebaju biti odgovorni za krivična djela koja učine njihova maloljetna djeca")

23.10.2012. - MSŠ "Musa Ćazim Ćatić", Kladanj ("Mlade treba preodgajati a ne kažnjavati")

23.10.2012. - Gimnazija Dobrinja Sarajevo ("I roditelji trebaju biti odgovorni za krivična djela koja počine njihova maloljetna djeca")

23.10.2012. - Gimnazija i SSŠ Istočno Sarajevo(„U nekim slučajevima maloljetnicima treba suditi kao odraslima”)

19.10.2012. - Mješovita srednja škola Tešanj(„Mogu li skupa knjiga i ljubav protiv maloljetničkog prestupništva”)

19.10.2012. - MSŠ Čelić ("Nasilne video igre potiču mlade na činjenje krivičnih djela")

18.10.2012. - Gazi Husrev-begova medresa, Sarajevo ("I roditelji trebaju biti odgovorni za krivična djela koja počine njihovi maloljetni prestupnici")

18.10.2012. - SŠC Srbac ("U nekim slučajevima, maloljetnicima treba suditi kao odraslima")

17.10.2012. - Srednja ekonomska škola, Sarajevo ("Porodica je važan agens u suzbijanju maloljetničke delinkvencije")

17.10.2012. - Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu, Sarajevo ("U nekim slučajevima i maloljetnicima treba suditi kao odraslima")

16.10.2012. - Srednja elektrotehnička škola, Tuzla ("Škola je najbolje mjesto za borbu protiv maloljetničkog prestupništva")

13.10.2012. - Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo („Prodica je najznačajniji agens u suzbijanju maloljetničke delinkvencije”)

12.10.2012. - Srednja elektrotehnička škola, Mostar ("Javnost treba biti upoznata sa imenima maloljetnih počinilaca krivičnih djela")

10.10.2012. - MSŠ Srebrenik  ("I roditelji trebaju odgovarati za krivična djela koja počine njihova maloljetna djeca")

12.06.2012. - Gimnazija "Petar Kočić", Novi Grad ("Testiranje na HIV treba biti obavezno za registrovane narkomane")

08.06.2012. - Gimnazija "Enver Pozderović", Goražde ("Smanjiti stigmu i diskriminaciju prema osobama sa rizikom od HIV infekcije")

07.06.2012. - Karađoz-begova medresa, Mostar („Društvo ne čini dovoljno u prevenciji širenja narkomanije i HIV-a”)

05.06.2012. - Mješovita srednja škola Srebrenik ("Nemirenje sa nepravdom i zlom trebalo bi da dovodi do mira prema narkomanima i HIV zaraženima")

05.06.2012. - Gimnazija "Petar Kočić", Srbac ("Narkomani i osobe oboljele od HIV-a ne trebaju pohađati redovnu nastavu")

05.06.2012. - Gazi Husrev-begova medresa, Sarajevo ("Narkomani i HIV pozitivni nisu jedini krivi za svoje stanje")

01.06.2012. - Gimnazija „Vaso Pelagić“, Brčko („HIV i droga su najvećepošasti savremenog doba”) (debata 1 na 1)

01.06.2012. - MSŠ "Musa Ćazim Ćatić", Kladanj („Seksualno obrazovanje, prevencija za HIV")

01.06.2012. - Srednja elektrotehnička škola, Mostar („Testiranje na HIV treba da bude obavezno za narkomane")

01.06.2012. - Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu, Sarajevo („Testiranje na HIV treba da bude obavezno za narkomane")

31.05.2012. - Mješovita srednja škola, Tešanj („Kroz debatu saznajmo više o HIV-u“)

31.05.2012. - Srednja ekonomska škola, Sarajevo („Testiranje na HIV treba da bude obavezno za narkomane")

31.05.2012. - Mješovita srednja škola, Sapna (HIV – Prezentacija)

31.05.2012. - SŠC Pale („Testiranje na HIV treba da bude obavezno za narkomane")

31.05.2012. - MSŠ "Musa Ćazim Ćatić", Kladanj („Testiranje na HIV treba biti obavezno za narkomane")

31.05.2012 - Srednja škola Konjic („Društvo ne čini dovoljno na zaštiti mladih od droge”)

31.05.2012. - Karađoz-begova medresa, Mostar(„Testiranje na HIV treba da bude obavezno za narkomane”)

30.05.2012. - MSŠ Donji Vakuf(„Testiranje na HIV treba da bude obavezno za narkomane”)

30.05.2012. - Gimnazija “Enver Pozderović”, Goražde („Testiranje na HIV treba da bude obavezno za narkomane”)

30.05.2012. - Mješovita srednja škola, Čelić („Država ne pomaže u zaštiti narkomana od HIV virusa")

29.05.2012. - Mješovita srednja škola, Sapna („Testiranje na HIV za narkomane mora biti obavezno")

29.05.2012. - JU Srednja i tekstilna škola, Mostar („Testiranje na HIV treba da bude obavezno za narkomane")

29.05.2012. - JU Srednja ekonomska škola, Brčko („Testiranje na HIV.AIDS treba da bude obavezno za narkomane")

29.05.2012. - Srednja elektrotehnička škola, Tuzla („Testiranje na HIV treba biti besplatno za narkomane i prostitutke")

29.05.2012. - Gimnazija Dobrinja, Sarajevo („Testiranje na HIV treba biti obavezan za narkomane”)

28.05.2012. - Srednja škola Konjic („Testiranje na HIV treba da bude obavezno za narkomane”)

27.05.2012. - MSŠ Tešanj („HIV i droge”)

26.05.2012. - Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu, Sarajevo („Seksualno obrazovanje treba uvesti kao redovan nastavni predmet u škole")

26.05.2012. - Srednja elektrotehnička škola, Mostar („Legalizacija istospolnih brakova zbog prevencije HIV-a")

24.05.2012. - SŠ „Milorad Vlačić“, Vlasenica („Seksualno vaspitanje treba biti redovan nastavni predmet u srednjim školama”)

16.05.2012. - Gimnazija Dobrinja, Sarajevo („Seksualno obrazovanje treba uvesti kao obavezni predmet u školama")

14.05.2012. - Srednja elektrotehnička škola, Tuzla („Testiranje na HIV je najbolji oblik prevencije")

10.05.2012. - Gimnazija "Petar Kočić", Novi Grad („Testiranje na HIV treba da bude obavezno za sve punoljetne osobe")

10.05.2012. - Gimnazija "Dr. Mustafa Kamarić", Gračanica („Mladi u saradnji sa lokalnom zajednicom trebaju preventivno djelovati na suzbijanju širenja HIV-a")

09.05.2012. - Srednja elektrotehnička škola, Mostar („Seksualni odgoj treba postati redovan nastavni predmet")

09.05.2012. - Gimnazija "Vaso Pelagić", Brčko („Nalaz HIV-a treba da bude dio obaveznog sistematskog pregleda")

09.05.2012. - Gazi Husrev-begova medresa, Sarajevo („Lijekovi protiv AIDS-a trebaju biti jeftiniji za zemlje u razvoju”)

08.05.2012. - Ekonomska škola, Brčko („Seksualno vaspitanje treba biti redovan nastavni predmet u srednjim školama”)

08.05.2012. - Mješovita srednja škola, Čelić („Edukacijom sprečavamo predrasude")

08.05.2012. - Srednja ekonomska škola, Sarajevo („Javnosti u BiH trebaju biti obznanjena imena HIV pozitivnih osoba")

07.05.2012. - Behram-begova medresa, Tuzla („HIV i AIDS")

04.05.2012. - MSŠ Srebrenik („Mladi i lokalna zajednica trebaju poduzimati aktivnosti na suzbijanju HIV-a i AIDS-a”)

03.05.2012. - Gimnazija "Petar Kočić", Srbac („Lijekovi protiv AIDS-a bi trebali biti jeftiniji u zemljama u razvoju")

28.04.2012. - Gimnazija "Filip Višnjić“, Bijeljina („HIV je tabu tema, tu dileme nema. Pobijedimo tabue")

27.04.2012. - SŠC Pale ("Nalaz HIV-a treba da bude dio obaveznog sistematskog pregleda")

26.04.2012. - MSŠ Donji Vakuf („Kroz debatu saznajmo više o HIV u”)

17.04.2012. - Gimnazija „Vaso Pelagić“, Brčko („Ovaj dom smatra da je volonterski rad slika društvene svijesti i humanosti zajednice”)

03.04.2012. - Gimnazija „Vaso Pelagić“, Brčko („Ovaj dom smatra da u medije treba uvesti cenzuru”)

Mart 2012. - Gimnazija Srbac  („U školi je zanimljivije nego na raspustu”)

29.03.2012. - KŠC Medicinska škola, Sarajevo („U BiH treba biti uvedena jedna narodnost”)

21.03.2012. - OŠ Ilijaš („Bajke loše utiču na djecu”)

21.03.2012. - Srednja tehnička škola, Kakanj („Mladi imaju budućnost u BiH”)

16.03.2012. - OŠ 5. Oktobar Sanski Most(„Facebook je štetan za društvo”)

07.03.2012. - MSŠ Tešanj („Rodna Ravnopravnost”)

13.02.2012. - Gazi Husrev-begova medresa, Sarajevo („Islam ima afirmativan stav prema muzici”)

09.02.2012. - Gazi Husrev-begova medresa, Sarajevo („Mladi u BiH imaju budućnost u svojoj zemlji”)

02.02.2012. - Gazi Husrev-begova medresa, Sarajevo („Bajke loše utiču na djecu”)

2011.

08.12.2011. - Srednja zubotehnička škola Sarajevo („Odgoj je važniji od obrazovanja“)

07.12.2011. - Behram-begova medresa Tuzla („Vijeće učenika doprinosi smanjenju nasilja među vršnjacima“) („Zatvore za maloljetne prestupnike treba graditi u skladu sa evropskim standardima“) („Nastavu na univerzitetima treba organizovati na maternjem jeziku i jeziku manjina“)

03.12.2011. - Srednja elektrotehnička škola Mostar („Savjet učenika doprinosi smanjenju vršnjačkog nasilja“)

02.12.2011. - JU MSŠ Srebrenik („Vijeće učenika doprinosi smanjenju nasilja među vršnjacima“) („Zatvore za maloljetne prestupnike treba graditi u skladu sa evropskim standardima“) („Nastavu na univerzitetima treba organizovati na maternjem jeziku i jeziku manjina“)

01.12.2011. - JU Poljoprivredna i medicinska škola Brčko („Vijeće učenika može doprinijeti smanjenju nasilja među vršnjacima“)

01.12.2011.  - JU Srednja tekstilna i poljoprivredna škola Mostar („Vijeće učenika doprinosi smanjenju nasilja među vršnjacima“) („Zatvore za maloljetne prestupnike treba graditi u skladu sa evropskim standardima“) („Nastavu na univerzitetima treba organizovati na maternjem jeziku i jeziku manjina“)

30.11.2011. - Gimnazija „Vaso Pelagić“ Brčko(„Savjet učenika doprinosi smanjenju vršnjačkog nasilja“) („Zatvore za maloljetne prestupnike treba graditi u skladu sa evropskim standardima“)

30.11.2011. - Gimnazija „Petar Kočić“, Novi Grad („Savjet učenika doprinosi smanjenju vršnjačkog nasilja“) („Zatvore za maloljetne prestupnike treba graditi u skladu sa evropskim standardima“)

28.11.2011. - Srednja ekonomska škola, Brčko ( „Savjet učenika doprinosi smanjenju vršnjačkog nasilja“) („Zatvore za maloljetne prestupnike treba graditi u skladu sa evropskim standardima“)

28.11.2011. - SŠC Srbac ( „Savjet učenika doprinosi smanjenju vršnjačkog nasilja“) („Zatvore za maloljetne prestupnike treba graditi u skladu sa evropskim standardima“)

28.11.2011. - Srednja tehnička škola, Brčko („Sistem obrazovanja u Brčkom je kvalitetan“) („Cenzuru treba uvesti i medije“)

28.11.2011.  - Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo („Vijeće učenika doprinosi smanjenju nasilja među vršnjacima“)

17.11.2011. - Srednja škola Konjic („Kamere utiču na poboljšanje discipline u školi“) („Volonterizam može promijeniti položaj mladih“)

Novembar 2011. - SŠC Pale („Savjet učenika doprinosi smanjenju vršnjačkog nasilja“)

31.10.2011. - Gimnazija „Vaso Pelagić“ Brčko („Lokalne zajednice treba da riješe problem maloljetničke delinkvencije“)

24.10.2011. - MSŠ Donji Vakuf („U obrazovnim institucijama treba razvijati kulturu dijaloga“)

22.10.2011. - Srednja elektrotehnička škola Mostar („Da li kultura dijaloga doprinosi boljem položaju mladih? “)

21.10.2011. - JU MSŠ Zenica („Uticaj ostvarivanja prava iz člana 2 Ustava na maloljetničku delinkvenciju u ZE-DO kantonu“)

21.10.2011. - Gimnazija „Dr. Mustafa Kamarić“ Gračanica („Kultura govora u građanskom aktivizmu lokalne zajednice“)

21.10.2011. - Srednja ekonomska škola Sarajevo („Kulturom dijaloga na BiH javnoj sceni“)

21.10.2011. - Gimnazija Bihać („Mladi  vole  vježbati  kulturu  dijaloga“)

20.10.2011. - Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo („Mladi vole učiti/vježbati kulturu dijaloga“)

20.10.2011. - Gimnazija “Filip Višnjić” Bijeljina („Kulturom dijaloga na bh. javnoj sceni – politika i mediji“)

20.10.2011. - MSŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Kladanj („Kultura dijaloga je narušena online komunikacijom“)

18.10.2011. - Gimnazija Dobrinja Sarajevo („Kultura dijaloga doprinosi toleranciji među mladima“)

15.10.2011. - OC „Desnek“ Breza („Građanski pas(t)ivizam“)

14.10.2011. - JU MSŠ Srebrenik(„Značaj kulture dijaloga za mlade“)

13.10.2011. - MSŠ Tešanj („Da li su prava muške i ženske djece jednaka? “)

13.10.2011. - Gimnazija Bihać („Kultura dijaloga, potreba mladih u BiH“)

06.10.2011. - SŠC „Petar Kočić“ Srbac („Mediji u BiH društvu doprinose razvoju kulture dijaloga“)

04.10.2011. - JU Ekonomska škola Brčko („Kultura dijaloga treba da doprinosi razumijevanju i pomirenju u BiH“)

03.10.2011. - SŠC „Milorad Vlačić“ Vlasenica („Građanskim aktivizmom se može poboljšati stanje u našem društvu (lokalnoj zajednici) “)

30.09.2011. - Srednja ekonomska škola Sarajevo („Ugrožene i marginalizirane grupe u lokalnim zajednicama sa posebnim osvrtom na žene, djecu i invalide“)

29.09.2011. - Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo („Prilikom zapošljavanja žene nemaju isti tretman kao muškarci“)

29.09.2011. - MSŠ Tešanj („Treba li obavezno srednje obrazovanje? “)

29.09.2011. - Gimnazija „Filip Višnjić“ Bijeljina („Građanskim aktivizmom u lokalnoj zajednici“)

28.09.2011. - SŠC Pale („Razvoj kulture dijaloga treba da bude prioritet u BiH društvu“)

22.09.2011. - SŠC „Milorad Vlačić“ Vlasenica („Kultura dijaloga doprinosi toleranciji među mladima“)

12.06.2011. - Gimnazija Bihać („Značaj kulture dijaloga za mlade“)

06.06.2011. - JU MSŠ Srebrenik(„Značaj kulture dijaloga za mlade“)

01.06.2011. - MSŠ Tešanj („Značaj kulture dijaloga za mlade“)

09.05.2011. - Gimnazija “Filip Višnjić” Bijeljina („Značaj kulture dijaloga za mlade“)

2010.

02.12.2010 – JU Srednja mašinsko-saobraćajna škola Mostar („Postojeći obrazovni sistem ugrožava proces pomirenja u BiH“)

25.11.2010. - SŠC “Petar Kočić” Srbac („Treba povećati tolerantnost mladih prema djeci sa posebnim potrebama u lokalnoj zajednici“)

24.11.2010. - JU Gimnazija “Mustafa Kamarić” Gračanica („Društvo je krivo za maloljetničku delinkvenciju“)

24.11.2010. - Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo („Postojeći obrazovni sistem ugrožava process pomirenja u BiH“)

24.11.2010. - Gimnazija „Filip Višnjić“ Bijeljina („Mediji  u BiH doprinose procesu pomirenja“)

23.11.2010. - Srednja ekonomska škola Brčko („Tranzicijska Pravda u BiH treba biti glavni segment djelovanja lokalnih zajednica“)

22.11.2010. - Gimnazija “Vaso Pelagić” Brčko („Internet ima pozitivan uticaj na mlade“)

19.11.2010. - Gimnazija i SSŠ Istočno Sarajevo („U nekim slučajevima maloljetnicima treba suditi kao odraslima“)

10.11.2010. - Gimnazija “Vaso Pelagić” Brčko („Internet ima pozitivan uticaj na mlade“)

01.11.2010. - Srednja medicinska škola Sarajevo („Realizacija potencijala mladih u BiH kroz izgradnju zagovaračkih kapaciteta“)

29.10.2010. – MSŠ „Sanski Most“ („Postojeći obrazovni sistem ugrožava proces pomirenja u BiH“)

28.10.2010. – Gimnazija Bihać („Aktivizam mladih preko socijalnih online mreža - facebook“)

28.10.2010. – KŠC Srednja medicinska škola Sarajevo („Realizacija potencijala mladih u BiH kroz izgradnju zagovaračkih kapaciteta“)

28.10.2010. – Centar za slijepa i slabovida lica Sarajevo („Predrasude i stereotipi u lokalnim zajednicama su prevaziđeni“)

28.10.2010. – Srednja zubotehnička škola Sarajevo („Predrasude i stereotipi u lokalnim zajednicama su prevaziđeni“)

25.10.2010. – MSŠ Srebrenik („Facebook kao mreža za razvoj potencijala mladih.“)

20.10.2010. – MSŠ Čelić („Realizacija  potencijala mladih u BiH kroz izgradnju zagovaračkih kapaciteta“)

05. 05. 2010. - Gimnazija Prnjavor (“Mediji u BiH doprinose procesu pomirenja”)

29. 04. 2010. - SŠC Pale (“Mediji u BiH doprinose procesu pomirenja”)

29. 04. 2010. - Poljoprivredna i medicinska škola, Brčko(“Mediji u BiH doprinose procesu pomirenja”)

23. 04. 2010. - Gimnazija Novi Grad (“Pitanje pomirenja u BiH treba biti važnije od ekonomskih pitanja”) (“Mediji u BiH doprinose procesu pomirenja”)

22. 04. 2010. - Gimnazija Bihać (“Postojeći obrazovni sistem ugrožava proces pomirenja u BiH”)

22. 04. 2010. - Gazi Husrev-begova medresa, Sarajevo (“Mediji u BiH doprinose procesu pomirenja”)

21. 04. 2010 - MSŠ Donji Vakuf (“Mediji u BiH doprinose procesu pomirenja”)

21.04. 2010. - Gimnazija „Filip Višnjić“,Bijeljina (“Predrasude i stereotipi u BiH su prevaziđeni

17. 04. 2010. - Omladinski centar „Desnek“,Breza (“Mediji u BiH doprinose procesu pomirenja”)

15. 04. 2010. - MSŠ Konjic (“Mediji u BiH doprinose procesu pomirenja”)

15. 04. 2010. - Elektrotehnička škola, Tuzla (“Mediji u BiH doprinose procesu pomirenja”)

15. 04. 2010. - Druga gimnazija, Mostar (“Mediji u BiH doprinose procesu pomirenja”)

14. 04. 2010. - Zubotehnička škola, Sarajevo(“Pitanje pomirenja u BiH treba biti važnije od ekonomskih pitanja”)

14. 04. 2010. - UWCIM, Mostar(“The existing education system endangers the process of reconciliation in B&H”)

05. 04. 2010. - MSŠ Srebrenik (“Pitanje pomirenja u BiH treba biti važnije od ekonomskih pitanja”)

05. 04. 2010. - Behrambegova medresa, Tuzla (“Mediji u BiH doprinose procesu pomirenja”)

02. 04. 2010. - Elektrotehnička škola, Mostar (“Mediji u BiH doprinose procesu pomirenja”)

31. 03. 2010. - MSŠ Kladanj (“Pitanje pomirenja u BiH treba biti važnije od ekonomskih pitanja”)

29. 03. 2010. - Elektrotehnička škola, Prijedor (“Međuetničko povjerenje je neophodno za trajni mir u BiH”)

26. 03. 2010. - MSŠ Teočak (“Postojeći obrazovni sistem ugrožava proces pomirenja u BiH”)

25. 03. 2010. - Gimnazija Dobrinja, Sarajevo (“Predrasude i stereotipi u BiH su prevaziđeni”)

24. 03.  2010. - Srednja ekonomska škola, Brčko (“Postojeći obrazovni sistem ugrožava proces pomirenja u BiH”)

24. 03. 2010. - Gimnazija „Enver Pozderović“,Goražde (“Postojeći obrazovni sistem ugrožava proces pomirenja u BiH”)

24. 03. 2010. - Centar  za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu, Sarajevo (“Mediji u BiH doprinose procesu pomirenja”)

19. 03. 2010. - Gimnazija i srednja stručna škola, Istočno Sarajevo (“Postojeći obrazovni sistem ugrožava proces pomirenja u BiH”)

18. 03. 2010. - MSŠ Srbac (“Postojeći obrazovni sistem ugrožava proces pomirenja u BiH”)

18. 03. 2010. - Gimnazija Srbac (“Postojeći obrazovni sistem ugrožava proces pomirenja u BiH”)

17. 03. 2010. - Ekonomska škola, Sarajevo (“Pitanje pomirenja u BiH treba biti važnije od ekonomskih pitanja”)

16. 03. 2010. - Gimnazija Dobrinja, Sarajevo (“Mediji u BiH doprinose procesu pomirenja”)

16. 03. 2010. - Gimnazija  „Dr. Mustafa Kamarić“, Gračanica (“Tranzicijska pravda u BiH treba biti najvažniji segment aktivnosti lokalnih zajednica”)

12. 03. 2010. - Učiteljska škola, Sarajevo (“Pitanje pomirenja u BiH treba biti važnije od ekonomskih pitanja”)

12. 03. 2010. - Medicinska škola, Mostar (“Postojeći obrazovni sistem ugrožava proces pomirenja u BiH”)

10. 03. 2010. - MSŠ Čelić (“Mediji u BiH doprinose procesu pomirenja”)

2009.

31.10.2009.Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo(„Ugrožene i marginalizirane grupe u lokalnoj zajednici“)

31.10.2009.MSŠ Srebrenik(„Ekologija u lokalnim zajednicama“)

31.10.2009.MSŠ Srebrenik(„Zaštita i promocija kulturno-historijske baštine u lokalnoj zajednici“)

31.10.2009.MSŠ Teočak(„Građanski aktivizam doprinosi rješavanju problema u općini Teočak“)

30.10.2009.MSŠ Konjic(„Ekologija u lokalnim zajednicama“)

30.10.2009.MSŠ Saobraćajna škola Sarajevo(„Ekologija u lokalnim zajednicama“)

30.10.2009.KŠC Gimnazija Sarajevo(„Ugrožene i marginalizirane grupe u lokalnoj zajednici“)

30.10.2009.Gimnazija Visoko(„Ekologija u lokalnim zajednicama“)

30.10.2009.OC „Desnek“ Breza(„Ugrožene i marginalizirane grupe u lokalnoj zajednici“)

30.10.2009.SŠC Srbac(„Ekologija u lokalnim zajednicama“)

30.10.2009.Gimnazija Srbac(„Ekologija u lokalnim zajednicama“)

30.10.2009.MSŠ Doboj Istok(„Ekologija u lokalnim zajednicama“)

29.10. 2009.Srednja tehnička škola Brčko(„Ugrožene i marginalizirane grupe u lokalnoj zajednici“)

29.10. 2009.SŠC Pale(„Razvoj filantropije i volonterstva u lokalnoj zajednici“)

29.10. 2009.MSŠ za elektroenergetiku Sarajevo(„Ekologija u lokalnim zajednicama“)

29.10. 2009.MSŠ Gračanica(„Građanski aktivizam u lokalnim zajednicama“)

29.10.2009.KŠC Srednja medicinska škola Sarajevo(„Ekologija u lokalnim zajednicama

28.10.2009.Poljoprivredna i medicinska škola Brčko(„Ekologija u lokalnim zajednicama“)

28.10.2009.Elektrotehnička škola Prijedor(„Građanski aktivizam u lokalnim zajednicama“)

28.10.2009.Medicinska škola Sarajevo(„Ekologija u lokalnim zajednicama“)

28.10.2009.Gimnazija Prnjavor(„Ugrožene i marginalizirane grupe u lokalnoj zajednici“)

28.10.2009.Srednja-mašinsko saobraćajna škola Mostar(„Građanski aktivizam u lokalnim zajednicama“)

27.10.2009.MSŠ Kladanj(„Građanski aktivizam u lokalnim zajednicama“)

26.10.2009.Srednja medicinska škola Tuzla(„Lokalna zajednica radi dovoljno na zaštiti prirodne okoline“)

26.10.2009.Gimnazija „Vaso Pelagić“ Brčko(„Ekologija u lokalnim zajednicama“)

24.10.2009.Gimnazija Gračanica(„Građanski aktivizam u lokalnim zajednicama“)

24.10.2009.Behram-begova medresa Tuzla(„Građanski aktivizam u lokalnim zajednicama“)

24.10.2009.Elektrotehnička škola Tuzla(„Lokalna zajednica radi dovoljno na zaštiti prirodne okoline“)

23.10.2009.MSŠ Čelić(„Ugrožene i marginalizirane grupe u lokalnoj zajednici“)

23.10.2009.Gimnazija i SSŠ Istočno Sarajevo(„Zaštita i promocija kulturno-historijske baštine u lokalnoj zajednici“)

23.10.2009.Medicinska škola Mostar(„Građanski aktivizam u lokalnim zajednicama“)

23.10.2009.Učiteljska škola Sarajevo(„Građanski aktivizam u lokalnim zajednicama“)

23.10.2009.Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo(„Ugrožene i marginalizirane grupe u lokalnoj zajednici“)

23.10.2009.Gimnazija Dobrinja Sarajevo (debatni klub Vox)(„Ekologija u lokalnim zajednicama“)

23.10.2009.Peta gimnazija Sarajevo(„Koje su prednosti i amne brana na rijekama“)

22.10.2009.Druga gimnazija Mostar(„Razvoj filantropije i volonterstva u lokalnoj zajednici“)

22.10.2009.Gimnazija Dobrinja Sarajevo (debatni klub Veritas)(„Ekologija u lokalnim zajednicama“)

21.10.2009.MSŠ Ilijaš(„Građanski aktivizam u lokalnim zajednicama“)

21.10.2009.Ekonomska škola Sarajevo(„Građanski aktivizam u lokalnim zajednicama“)

21.10.2009.Gimnazija „Enver Pozderović“ Goražde(„Građanski aktivizam u lokalnim zajednicama“)

21.10.2009.Srednja zubotehnička škola Sarajevo(„Ekologija u lokalnim zajednicama“)

20.10.2009.MSŠ Sapna(„Ekologija u lokalnim zajednicama“)

19.10.2009.Ekonomska škola Brčko(„Ugrožene i marginalizirane grupe u lokalnoj zajednici“)

16.10.2009.Srednja Elektrotehnička škola Mostar(„Zaštita i promocija kulturno-historijske baštine u lokalnoj zajednici“)

14.10.2009.MSŠ Donji Vakuf(„Građanski aktivizam u lokalnim zajednicama“)

 

 

 

 

 

 

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“ 

Kontakt informacije

  • Adresa: Ferde Hauptmana 24, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 
  • Telefon: 061 926 389
  • Email: i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.