USAID i OSF: Jednaki u različitosti

 

JEDNAKI U RAZLIČITOSTI

 

Trajanje: mart 2017. - mart 2018.

 

Generalni cilj: Osigurati otvoren dijalog i argumentiranu javnu raspravu srednjoškolaca između sebe i srednjoškolskih profesora o specifičnim oblicima diskriminacije i mehanizmima koji su na raspolaganju građanima BiH kako bi se zaštitili od bilo kojeg oblika diskriminatorskih politika.

Specifični ciljevi: 

  • Informisati i uključiti mlade u dijalog o pojavnim oblicima diskriminacije u lokalnoj zajednici

DEBATNE NOVOSTI:

Mart 2017.

April 2017.

Maj 2017.

Juni 2017.

Juli 2017.

Avgust 2017.

Septembar 2017.

Oktobar 2017.

INTERDISCIPLINARNE JAVNE DEBATE FOTOGRAFIJE

INTERDISCIPLINARNE JAVNE DEBATE VIDEO

VIDEO KLIPOVI

 Video klip # 1 Diskriminacija

Video klip #2 Diskriminacija

Video klip #3 Diskriminacija

Video klip #4 Diskriminacija

MEDIJSKA PROMOCIJA PROJEKTA

29.05.2017. Lokalne zajednice i pozitivna diskriminacija u cilju poboljšanja uslova života svih ljudi 6yka.com

25.06.2017. Javna debata najmlađih Gorgija GimnazijaBanjaLuka.org

18.05.2017. Trebamo ostaviti prošlost iza sebe da bismo kreirali budućnost u BiH 6yka.com

12.05.2017. NE diskriminaciji u BiH 6yka.com

10.04.2017. Centar za kulturu dijaloga pokreće projekat “Jednaki u različitosti” Studomat.ba

07.04.2017. Jednaki u različitosti Poskok.info

07.04.2017. Jednaki u različitosti Vazdan.ba

07.04.2017. Jednaki u različitosti Haber.ba

07.04.2017. Jednaki u različitosti CKMD.ba 

07.04.2017. Centar za kulturu dijaloga pokreće realizaciju projekta “Jednaki u različitosti” AKOS.ba

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“