Općina Centar Sarajevo "Svi različiti svi jednaki"

SVI RAZLIČITI SVI JEDNAKI


TRAJANJE PROJEKTA - II FAZA:

Juni 2015. - Novembar 2015.

TRAJANJE PROJEKTA - I FAZA:

Juni 2014. - Oktobar 2014.


TEMELNI CILJ PROJEKTA:

Upoznati najširu javnost sa Zakonom o zabrani diskriminacije BiH (23. Juli 2009. godine). I unaprijediti toleranciju i međusobno razumijevanje među građanima poštujući i promovirajući etničke, spolne, religijske kulturne i jezičke različitosti, doprinoseći interkulturnom dijalogu kao temeljnoj odrednici demokracije.


DUGOROČNI CILJEVI PROJEKTA:

  • Davanje mogućnosti građanima Općine Centar za interakciju i učešće u gradnji evropskih principa demokracije koji su okrenuti ka poznavanju i poštivanju temeljnih odrednica zaštite ljudskih prava u Evropi i svijetu, ujedinjeni i obogaćeni kroz kulturne različitosti, istovremeno razvijajući ideju građanina Evrope 
  • Kultiviranje akcije, debate i kritičkog razmišljanja koje je u vezi sa demokracijom, zajedničkim vrijednostima, zajedničkom historijom i zajedničkom kulturom kroz suradnju sa organizacijama civilnog društva koje djeluju na području Općine Centar-Sarajevo.

KRATKOROČNI CILJEVI PROJEKTA

  • Obrazovati i podići svijest građana općine Centar o Zakonu i zabrani diskriminacije BiH i ostalim mehanizmima zaštite i promocije ljudskih prava.
  • Angažirati mlade ljude Općine Centar da samostalno kreiraju aktivnosti kojima će promovirati Zakon o zabrani diskriminacije BiH.

AKTIVNOSTI - II FAZA:

Online debatna natjecanja koja štite i promoviraju ljudska prava

Kreiranje WEBINAR radionice koja slikom promovira ljudska prava i Zakon o zabrani diskriminacije BiH

 


Debatne novosti - juni 2015.

Debatne novosti - juli 2015.

Debatne novosti - avgust 2015.

Debatne novosti - septembar 2015.

Debatne novosti - oktobar 2015.

WEBINAR "Zajedno učimo o Zakonu o zabrani diskriminacije BiH" #1

WEBINAR "Zajedno učimo o Zakonu o zabrani diskriminacije BiH" #2

AKTIVNOSTI - I FAZA:

Facebook stranica "Debatom protiv diskriminacije"

OKTOBAR 2014. EDUKACIJA U ŠKOLAMA SIMULIRANJE SLUČAJEVA KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA „Proglašenje dana ženskih prava je diskriminacija muškaraca” - KŠC Srednja medicinska škola Sarajevo

Fotografije

Video

OKTOBAR 2014. EDUKACIJA U ŠKOLAMA SIMULIRANJE SLUČAJEVA KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA „Proglašenje dana ženskih prava je diskriminacija muškaraca” - KŠC Opća-realna gimnazija Sarajevo

Fotografije

Video

OKTOBAR 2014. JAVNA DEBATA „Proglašenje dana ženskih prava je diskriminacija muškaraca” (KŠC Srednja medicinska škola Sarajevo : KŠC Opća-realna gimnazija Sarajevo)

Fotografije

Video


MATERIJALI II FAZA:

 

MATERIJALI I FAZA:

Zakon o zabrani diskriminacije BiH

Godišnji izvještaj o pojavama diskriminacije u Bosni i Hercegovini za 2013. godinu (Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine)

Debatne novosti - diskriminacija juni 2014

Debatne novosti - diskriminacija juli 2014

Debatne novosti - diskriminacija avgust 2014

Debatne novosti - diskriminacija septembar 2014

Debatne novosti - diskriminacija oktobar 2014

Debatne novosti - diskriminacija novembar 2014

 


 

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“