Općina Centar: Počinioci i žrtve krivičnih djela su naša djeca - Spriječimo maloljetničko prestupništvo i vršnjačko nasilje

 NAZIV PROJEKTA: Počinioci i žrtve krivičnih djela su naša djeca - Spriječimo maloljetničko prestupništvo i vršnjačko nasilje

TRAJANJE: juni - oktobar 2016.

SVEUKUPNI CILJ:

Doprinijeti trajnoj socijalnoj uključenosti mladih ljudi u sve sfere društvenog života u BiH razvijanjem kritičkog mišljenja, debatnih i komunikacijskih vještina koje će ih osnažiti i  pomoći im da budu aktivni građani u svojim zajednicama, i nosioci promjena u društvu kroz pokretanje inicijativa i educiranje vršnjaka o značaju prevencije vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prestupništva.

SPECIFIČNI CILJEVI:

AKTIVNOSTI:

DEBATNE NOVOSTI:

WEBINARI:

PUBLIKACIJA: