Obilježavanje 15 godina CKD

 

OBILJEŽAVANJE 15 GODINA CKD: DEBATA U BIH – 15 GODINA POSLIJE – ILUZIJA ILI REALAN IZBOR BIH NA PUTU U EU“


TRAJANJE PROJEKTA: novembar 2012. - juni 2013.

OSNOVNI CILJ PROJEKTA: Promovirati i podržati debatu ojačavajući studente i aktere društvene zajednice u cjelini da uspješno poromoviraju međusobno razumijevanje i osnovne demokratske principe podržavajući istovremeno i diskusiju na svim razinama sa posebnim akcentom na studente i srednjoškolce..

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA: 

AKTIVNOSTI

 Centralna manifestacija ceremonije proslave 15 godina Debatnog programa u BiH

Otvoreno debatno takmičenje (14. - 16.12.2012.) 

Javne debate u lokalni zajednicama sa temama posvećenim debatnom programu u BiH

Fotografije

Otvoreno debatno takmičenje (19. - 22.04.2013.)

Javna debata "Debata i kultura dijaloga u BiH - 15 godina poslije - iluzija ili realan izbor na putu BiH u evropske integracije" (17. - 18.05.2013.)

DAN OTVORENIH DEBATNIH VRATA "Debata od osnovne škole do univerziteta i nakon njega“ (juni 2013.)

FILM "FRAME BY FRAME TO EUROPE"

Monografija

Svečani broj Debatnih novosti CKD-a 

 


Petnaest godina CKD podržali: