Općina Novo Sarajevo

 

 „POČINIOCI I ŽRTVE KRIVIČNIH DJELA SU NAŠA DJECA – SPRIJEČIMO MALOLJETNIČKO PRESTUPNIŠTVO“ 


TRAJANJE PROJEKTA: juni - septembar 2012.

GENERALNI (OPĆI) CILJ: Jačanje uloge civilnog društva u BiH u procesima donošenja odluka i implementacije politika preveniranja maloljetničkog prestupništva, i zaštiti prava maloljetnika u sukobu sa zakonom.

AKTIVNOSTI:

  • Web informiranje o temi Projekta
  • Izgradnja baze podataka o maloljetničkom prestupništvu
  • Javna debata "Počinioci i žrtve krivičnih djela su naša djeca - Spriječimo maloljetničko prestupništvo"

 


 

X JAVNA DEBATA "POČINIOCI I ŽRTVE KRIVIČNIH DJELA SU NAŠA DJECA - SPRIJEČIMO MALOLJETNIČKO PRESTUPNIŠTVO" 28.09.2012.

PREZENTACIJE

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“