MUP KS: Argumentirajmo protiv protivpravnog ponašanja mladih

Argumentirajmo protiv protivpravnog ponašanja mladih

 

GENERALNI CILJ:

Doprinijeti trajnoj socijalnoj uključenosti mladih ljudi u sve sfere društvenog života u BiH razvijanjem kritičkog mišljenja, debatnih i komunikacijskih vještina koje će ih osnažiti i  pomoći im da budu aktivni građani u svojim zajednicama, i nosioci promjena u društvu kroz educiranje o značaju prevencije protivpravnih ponašanja: nasilja među vršnjacima, i općenito maloljetničkog prestupništva

PODCILJEVI:

 

TRAJANJE: Juni 2018. - Septembar 2018.

AKTIVNOSTI: