Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS "Nasilje u vezi je bezveze"

NAZIV PROJEKTA: NASILJE U VEZI JE BEZVEZE

Trajanje: maj - avgust 2017.

Generalni cilj: Prevencija nasilja u partnerskim vezama mladih i edukacija o ovom problemu te razvijanje svijesti o potrebi uklanjanja rodnih stereotipa i ostalih uzroka rodno zasnovanog nasilja

Posebni ciljevi: 

Aktivnosti:

WEBINARI

DEBATNE NOVOSTI

Debatne novosti, maj 2017.

Debatne novosti, juni 2017.

Debatne novosti, juli 2017.

 Brošura "Nasilje u vezi je bezveze"