Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade: "Da" debata!

 


„Da“ debata!

TRAJANJE: Juni - Avgust 2018.

GENERALNI CILJ:

  • Omogućiti mladima da kroz interaktivne i interdisciplinarne aktivnosti mobiliziraju vršnjake za aktivizam i pozitivno usmjereno slobodno vrijeme. 

POSEBNI CILJEVI:

  • Osnažiti mlade da participiraju u vannastavnim aktivnostima.
  • Zadovoljiti potrebe mladih za druženjem i razvijati međuljudske i komunikacijske kompetencije među mladima, a kroz organizirano slobodno vrijeme.
  • Potaći kreativnost mladih kako bi samosvjesno realizirali kreativne aktivnosti

AKTIVNOSTI

  • Online debate
  • Video radionice "Slobodno govorimo!"

 

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“