Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH: Debatom do ljudskih prava

Debatom do ljudskih prava

TRAJANJE: 2 mjeseca

GENERALNI CILJ:

Obrazovati za kulturu poštivanja ljudskih prava i ranjivih grupa u kojoj se ljudska prava ne samo formalno priznaju nego i poštuju i štite čime se ojačava proces uspostavljanja trajnog mira, povjerenja i tolerancije.

SPECIFIČNI CILJEVI:

Obrazovati mlade za temeljne principe zaštite ljudskih prava

Senzibilizirati internetski prostor i društvene mreže za debatu bez uporabe govora mržnje

Ojačati najširu javnost za prepoznavanje i najsuptilnijih oblika kršenja ljudskih prava

AKTIVNOSTI: 

Online debatno natjecanje (8) 

Debatni magazin "Debatom do ljudskih prava" (1)

Webinar (6)

Debatni magazin "Debatom do ljudskih prava" - januar 2017.

Debatni magazin "Debatom do ljudskih prava" - februar 2017.

Debatni magazin - Specijalno izdanje "Debatom do ljudskih prava"


 

Februar 2017. - Webinar "Mladi o ljudskim pravima" #6

Februar 2017. - Webinar "Ljudska prava starih osoba" #5

Februar 2017. - Webinar "Mladi BiH o ljudskim pravima" #4

Februar 2017. - Webinar "Mladi BiH o Općoj deklaraciji o ljudskim pravima" #3

Februar 2017. - Webinar "Tvoja i moja ljudska prava" #2

Februar 2017. - Webinar "Učimo zajedno o Općoj deklaraciji o ljudskim pravima" #1

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“