Ministarstvo kulture i sporta KS: Naučimo o kulturi, pripremimo se za budućnost

Naučimo o kulturi, pripremimo se za budućnost


 

TRAJANJE: Juni - Avgust 2018.

GENERALNI CILJ:

Podići nivo općeg znanja mladih iz cijele BiH o bh. autorima

POSEBNI CILJEVI:

  • Prezentirati bh. književnost mladima 
  • Angažirati mlade u istraživanju bh. književnosti kako bi postali čuvari ovog oblika kulturne baštine
  • Otvoriti Kanton Sarajevo kao kulturni centar za mlade

AKTIVNOSTI

  • Online aktivnosti
  • Film "Za BiH je pisao i..." (4)

 

 

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“