Ministarstvo civilnih poslova BiH: Čuvajući kulturu čuvamo budućnost

ČUVAJUĆI KULTURU ČUVAMO BUDUĆNOST

GENERALNI CILJ:

Podići nivo općeg znanja mladih iz cijele BiH o bh. autorima i educirati ih o važnosti poštivanja svih kulturnih različitosti Bosne i Hercegovine

OPĆI CILJEVI:

Prezentirati bh. književnost mladima 

Angažirati mlade u istraživanju bh. književnosti kako bi postali čuvari ovog oblika kulturne baštine

VRIJEME IMPLEMENTACIJE:

1.1.2020. - 31.12.2020.

produžetak: do 31.3.2021.

AKTIVNOSTI: 

Javne debate u školama

Međuškolske online debate

Online aktivnosti

 1. Kultura, kulturno naslijeđe i umjetnost doprinose pomirenju u BiH
 2. Država treba dodatnim novčanim sredstvima poticati općine u BiH koje žele sačuvati svoje kulturno naslijeđe
 3. BiH treba više raditi na sistematskom i dugoročnom predstavljanju svog kulturnog naslijeđa?
 4. Antifašizam i kultura suživota garanti su opstanka BiH
 5. Počitelj je naslijeđe i obaveza svih naroda BiH
 6. Meša Selimović je, uz Andrića, najveći pisac ove zemlje
 7. U BiH nema dovoljno festivala književnosti za djecu
 8. U tranzicijskim zemljama piscima nije dobro
 9. Koliko je važna nacionalnost pisca u bh. školama?

Web informiranje

 1. Elementi poetike ekspresionizma i socijalne literature u beletrističkom ciklusu "Provincija u pozadini" Hasana Kikića
 2. „Na rubu pameti“ Miroslav Krleža
 3. Andrićeva „Travnička hronika“ kroz teze – pomoć za lektiru
 4. Utjecaj orijentalno-islamske i zapadno-evropske poetike i kulture na pjesništvo Safvet-bega Bašagića (I dio)
 5. Utjecaj orijentalno-islamske i zapadno-evropske poetike i kulture na pjesništvo Safvet-bega Bašagića (II dio)
 6. Anto Gardaš, „Ljubičasti planet“ – pomoć za lektiru
 7. „Grozdanin kikot“ Hamze Hume kao avangardni poetski roman
 8. „Put na Meću“ – Edhem Mulabdić i Riza-beg Kapetanović i par crtica o Kapetanovićevoj poeziji (I dio)
 9. „Put na Meću“ – Edhem Mulabdić i Riza-beg Kapetanović i par crtica o Kapetanovićevoj poeziji (II dio)
 10. Pjesničko djelo Safvet-bega Bašagića  Trofanda iz hercegovačke dubrave (I dio)
 11. Pjesničko djelo Safvet-bega Bašagića  Trofanda iz hercegovačke dubrave (II dio)
 12. Silvije Strahimir Kranjčević u nekoliko riječi