Ministarstvo civilnih poslova BiH: Čuvajući kulturu čuvamo budućnost

ČUVAJUĆI KULTURU ČUVAMO BUDUĆNOST

GENERALNI CILJ:

Podići nivo općeg znanja mladih iz cijele BiH o bh. autorima i educirati ih o važnosti poštivanja svih kulturnih različitosti Bosne i Hercegovine

OPĆI CILJEVI:

Prezentirati bh. književnost mladima 

Angažirati mlade u istraživanju bh. književnosti kako bi postali čuvari ovog oblika kulturne baštine

VRIJEME IMPLEMENTACIJE:

1.1.2020. - 31.12.2020.

produžetak: do 31.3.2021.

AKTIVNOSTI: 

Javne debate u školama

Međuškolske online debate

Online aktivnosti

Web informiranje

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“