Ministarstvo kulture i sporta KS

 

Kulturom dijaloga do kulture življenja

Trajanje: 4 mjeseca (juni 2015. - septembar 2015.)

Opći cilj:

Specifični ciljevi:

Aktivnosti:

 

Debatne novosti - juni 2015

Debatne novosti - juli 2015

Debatne novosti - avgust 2015

Debatne novosti - septembar 2015

Juli 2015 Webinar "Ovo je moja/naša kulturna baština! #1

Avgust 2015 Webinar "Ovo je moja/naša kulturna baština" #2

Septembar 2015 Webinar "Ovo je moja/naša kulturna baština" #3