Ministarstvo kulture i sporta KS

 

Kulturom dijaloga do kulture življenja

Trajanje: 4 mjeseca (juni 2015. - septembar 2015.)

Opći cilj:

  • Podići opći nivo znanja iz kulture kod građana, posebno kod mladih ljudi, i afirmirati ideju Sarajeva kao glavnog grada BiH i sjecišta kulturnih različitosti

Specifični ciljevi:

  • Angažirati i afirmirati mlade ljude u oblasti kulturnog naslijeđa
  • Predstaviti Kanton Sarajevo kao eminentnu kulturnu sredinu
  • Prezentirati kulturu Sarajeva mladima iz cijele BiH
  • Potaći inovativan pristup prezentiranju kulture BiH među mladima iz različitih lokalnih zajednica

Aktivnosti:

  • Online natjecanja (4)
  • Debatne novosti (4)
  • Webinar "Ovo je moja/naša kulturna baština" (3)

 

Debatne novosti - juni 2015

Debatne novosti - juli 2015

Debatne novosti - avgust 2015

Debatne novosti - septembar 2015

Juli 2015 Webinar "Ovo je moja/naša kulturna baština! #1

Avgust 2015 Webinar "Ovo je moja/naša kulturna baština" #2

Septembar 2015 Webinar "Ovo je moja/naša kulturna baština" #3

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“