FMKiS: Zajedno za kulturu sada

ZAJEDNO ZA KULTURU SADA

OPĆI CILJ:

  • Podići nivo općeg znanja mladih iz BiH o različitim aspektima kulturnog naslijeđa i mogućim aktivnostima za očuvanje naslijeđa

PODCILJEVI:

  • Prezentirati različite segmente kulturne baštine 
  • Potaći učesnike da postanu aktivni sudionici očuvanja kulturnog naslijeđa kako kroz aktivnosti zagovaranja tako i kroz aktivnosti konkretnog očuvanja pojedinih spomenika kulture

VRIJEME IMPLEMENTACIJE: juli - decembar 2021.

AKTIVNOSTI:

  • Web informranjei
  • Online kulturni događaji u školama
  • Online kreativna izložba

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“ 

Kontakt informacije

  • Adresa: Ferde Hauptmana 24, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 
  • Telefon: 061 926 389
  • Email: i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.