FMKIS: Mladi za kulturu komuniciranja i ponašanja

MLADI ZA KULTURU KOMUNICIRANJA I PONAŠANJA

GENERALNI CILJ:

Educirati mlade o pristojnim obrascima komunikacije i ponašanja i ukazati nastavnicima na tehnike kojima mlade mogu dodatno potaći da i sistem online nastave shvate kao nastavu u učionici, a ne kao aktivnost koju su prisiljeni raditi iz doma.

PODCILJEVI:

VRIJEME IMPLEMENTACIJE: januar - februar 2020.

AKTIVNOSTI:

Webinari "Mladi za kulturu komuniciranja i ponašanja"

Publikacija "Mladi za kulturu ponašanja i komuniciranja"