FMKIS: Mladi za kulturu komuniciranja i ponašanja

MLADI ZA KULTURU KOMUNICIRANJA I PONAŠANJA

GENERALNI CILJ:

Educirati mlade o pristojnim obrascima komunikacije i ponašanja i ukazati nastavnicima na tehnike kojima mlade mogu dodatno potaći da i sistem online nastave shvate kao nastavu u učionici, a ne kao aktivnost koju su prisiljeni raditi iz doma.

PODCILJEVI:

  • Smanjiti komunikacijski jaz između mladih i nastavnika koji je nastao korištenjem online platformi za učenje
  • Promovirati kulturu komuniciranja i ponašanja i potaknuti usvajanje kulture dijaloga kao osnovnog obrasca komunikacije

VRIJEME IMPLEMENTACIJE: januar - februar 2020.

AKTIVNOSTI:

Webinari "Mladi za kulturu komuniciranja i ponašanja"

Publikacija "Mladi za kulturu ponašanja i komuniciranja"

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“ 

Kontakt informacije

  • Adresa: Ferde Hauptmana 24, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 
  • Telefon: 061 926 389
  • Email: i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.