FMKiS: Kulturno nasiljeđe BiH kroz afirmiranje lokalnih zajednica

Kulturno naslijeđe BiH kroz afirmiranje lokalnih zajednica


TRAJANJE:  decembar 2016. – mart 2017.

Generalni cilj:

Podizanje svijesti o značaju prepoznavanja, prihvatanja i dijeljenja zajedničkog kulturnog identiteta svih naroda u BiH, uprkos političkim i drugim podjelama u bh. društvu koje nastoje da prodube razlike između pripadnika različitih etničkih, religijskih, entitetskih i drugih skupina.

Specifični ciljevi:

  • Osnažiti mlade ljude da prepoznaju svoju ulogu u aktivnoj promociji kulturnog nasljeđa svojih lokalnih zajednica i povezivanju sa drugim zajednicama kako bi se razvio osjećaj pripadnosti istom identitetu
  • Na jedan novi, drugačiji način upoznati sve bh. građane sa zanimljivostima kulturnog identiteta BiH kroz pojedine lokalne zajednice
  • Koristiti dostupne besplatne online tehnologije i platforme kako bi se projektni rezultati podijelili sa što većim brojem učesnika bez kreiranja dodatnih troškova i kako bi aktivnosti pomogle uspostavljanju trajne održivosti kulturnog nasljeđa
  • Kreirati edukativnu bazu kulturnog nasljeđa korištenjem materijala dobijenih direktno iz lokalnih zajednica i povezati ih sa edukativnim sadržajima koji se odnose na kulturno-historijski identitet BiH

AKTIVNOSTI:
Webinari (3)
Kulturni događaji u lokalnim zajednicama (4)


 Debatne novosti januar 2017.

Debatne novosti februar 2017.


Februar 2017. - Webinar "Kulturno naslijeđe očima mladih" #3

Februar 2017. - Webinar "Kulturom dijaloga do kulturnog naslijeđa" #2

Februar 2017. - Webinar "Kroz bh. gradove" #1

 

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“