FMKiS: Kultura življenja i komunikacije

 

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA: KULTURA ŽIVLJENJA I KOMUNICIRANJA

Ciljevi projekta:

  1. Razbijati predrasude u bh. društvu kroz korištenje debate kao obrasca komuniciranja zasnovanog na argumentiranoj raspravi i uvažavanju drugog i drugačijeg
  2. Potaknuti mlade ljude na razumijevanje kulture življenja i suživota kroz zajedničke aktivnosti i poštovanje sličnosti i razlika 
  3. Publicirati projektnu metodologiju i učiniti je dostupnima mladima, ali i široj javnosti u cijeloj BiH korištenjem javnog informativnog servisa (BHRT) i dostupnih besplatnih on-line alata koji su prilagođeni uzrastu i interesima mladih ljudi (YouTube, Facebook, web stranica CKD)
     
DEBATNE NOVOSTI:

 WEBINARI:

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“