FMON: „Navedi dobar razlog za bolje sutra – borba protiv ovisnosti i posljedica ovisničkog ponašanja mladih ljudi“

NAZIV PROJEKTA: „Navedi dobar razlog za bolje sutra – borba protiv ovisnosti i posljedica ovisničkog ponašanja mladih ljudi“

TRAJANJE: maj - decembar 2016

Sveukupni cilj:

Doprinijeti trajnoj socijalnoj uključenosti mladih ljudi u sve sfere društvenog života u BiH razvijanjem kritičkog mišljenja, debatnih i komunikacijskih vještina koje će ih osnažiti i  pomoći im da budu aktivni građani u svojim zajednicama, i nosioci promjena u društvu kroz pokretanje inicijativa i educiranje vršnjaka o značaju prevencije devijantnog ponašanja

Specifični ciljevi:

AKTIVNOSTI

Decembar 2016. - Video debata "Zdravlje"

Decembar 2016. - Video debata "Lake droge treba legalizovati"

Decembar 2016. - Video debata "Uvođenje rigoroznih kazni je najbolji način prevencije preprodaje i zloupotrebe opojnih droga i alkohola" 

Webinar upoznavanje sa terminima duhan, opojne droge, stimulansi #1

Webinar Razumijevanje zloupotrebe droga #2

Webinar Razumijevanje zloupotrebe droga #3

Webinar "Principi prevencije zloupotrebe droga" #4

Webinar "Principi prevencije zloupotrebe droga" #5

Webinar "Istraživanje teme u lkalnoj zajednici" #6

Webinar "Organiziranje omladinskog tima prevencije" #7

Webinar "Vršnjačko nasilje i zloupotreba droga" #8

Webinar "Nasilje u porodici i droge" #9

Webinar "Kako pomoći žrtvama nasilja" #10

DODATNO:

Debatne novosti