Home

Web info: JULI 2021.

SADRŽAJ:

  1. Esej "Zajedno za kulturno naslijeđe sada" (prof. Alma Ahmethodžić)
  1. Esej "Zajedno za kulturno naslijeđe sada" (prof. Alma Ahmethodžić)


Zajedno za kulturno naslijeđe sada

 „Neispitan život nije vrijedan življenja.“  Sokrat. 

Možda je čudno zašto baš  ovim citatom počinjem kratki esej kulturnoj baštini, ali kada bolje razmislimo možemo zaključiti jedino i ispravno, a to je da je citat adekvatan. Savremeni tempo života nažalost ne dopušta mnogo potraga za dubinama i smislovima, ali to ne znači da trebamo da se prepustimo površnosti i neznanju. Koliko često pitamo sebe šta je to što čini mene kao ličnost? Koji su to unutarnji, nasljedni faktori a koji su vanjski socijalni, društveni i stečeni? Koje su to moje lične osobine koje su  promjenjive a koje možda i ne?

Spoznaja samog sebe jeste proces koji možda traje i cijeli život ali je proces koji je neophodan da bi se postavili zdravi temelji za život sa drugima za život u određenoj zajednici koju treba upoznati i čuvati koja uporedo ima svoj život i  svoje specifičnosti i datosti koje mi više manje  i nesvjesno  usvajamo.  Kulturna baština Bosne i Hercegovine je više nego bogata bilo da je posmatramo u zasebnim kategorijama ili vrstama ili kao cjelinu. Kulturna baština u sebi nosi univerzalnu bezvremensku vrijednost, poruku za sve generacije. Uzmimo npr. Stari most u Mostaru. Možemo ga posmatrati kao arhitektonsku građevinu nastala u određenom vremenskom periodu sa određenim kulturološkim nasljeđenim datostima a možemo ga posmatrati kao sredstvo koje spaja ljude  koji se nalaze na različitim obalama ili sredstvo koje čovjek koristi da bi od tačke A stigao do tačke B. Bilo koji pristup da uzmemo ne možemo reći  da je Stari most u Mostaru jedan običan most ili most kao svaki drugi. Nije običan ne samo po izgledu nego i po rijeci koja protječe ispod njegovog luka. Možemo nabrajati specifičnosti za Stari most ali ono što bi spomenuli sigurno spada u bezvremensko i simbolično polje, u polje naše svakodnevnice i nas samih. Koliko nas kulturna baština definiše? Koliko kulturna baština čini naš identitet? Ja mislim da kultura i kulturna baština definiše u mnogome čovjeka naročito ako se prema njoj odnosi na pravi način zato nemojmo posustati u njegovanju kulturne baštine kako lično tako i kolektivno jer kakvi smo prema kulturi i naslijeđu vjerovatno smo i prema sami sebi. Budimo odgovorni i zajedno radimo na očuvanju i njegovanju kulturne baštine Bosne i Hercegovine.

„Bosna je zemlja prepuna čari,

 Trepeta šuma i bljeska vode,

 Brda joj kite gradovi stari,

 Nad njima sinji oblaci brode. 

Čini se, to je začaran kraj kroz koji vilu progoni zmaj.“ Branko Ćopić

Bitno je da zapamtimo da koliko smo mi jedinstvene, neponovljive ličnosti tako je i naša domovina Bosna i Hercegovina!