Flash vijesti

Objavljeni su sudački listovi sa održanih regionalnih debatnih takmičenja:

SUDAČKI LISTOVI

Home

Web info 11.11. - 20.11.2018.

SADRŽAJ:

  1. USPJEH BH. DEBATANATA NA INTERNACIONALNOJ DEBATNOJ AKADEMIJI U SKOPJU
  2. ROKOVI ZA REGIONALNA DEBATNA TAKMIČENJA
  3. ŠKOLE DOMAĆINI REGIONALNIH DEBATNIH TAKMIČENJA

USPJEH BH. DEBATANATA NA INTERNACIONALNOJ DEBATNOJ AKADEMIJI U SKOPJU

U Makedoniji je u periodu 13.11. – 18.11.2018. održana Internacionalna debatna akademija. Na akademiji su učestvovali učesnici iz Makedonije, Srbije, Kosova i Bosne i Hercegovine. Timovi u kojima su učestvovali bh. predstavnici su osvojili četvrto, treće i PRVO mjesto. CKD iskreno čestita, a uskoro donosimo više informacija o ovom događaju.

ROKOVI ZA REGIONALNA DEBATNA TAKMIČENJA

Važni rokovi za regionalna debatna takmičenja su:

PRIJAVA EKIPE: 22.11.2018. do 17:00 sati

ESEJI: 24.11.2018. do 17:00 sati

RADIONICA: 24.11.2018. do 17:00 sati

ŠKOLE DOMAĆINI REGIONALNIH DEBATNIH TAKMIČENJA

Škole domaćini za regionalna debatna takmičenja su:

  1. Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju, Tuzla
  2. Prva Bošnjačka gimnazija, Sarajevo
  3. Gimnazija Banja Luka
  4. Karađoz-begova medresa, Mostar

 

 

 

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“