Flash vijesti

Edna Basara, višestruka mjesečna pobjednica u online debatama i bivša debatantica MSŠ Donji Vakuf, govori o aktivizmu mladih, debati i online diskusijama na Debatologiji. 

https://youtu.be/HdUxD0cCPbM

Home

Web info 11.05. - 20.05.2018.

SADRŽAJ:

  1. ZAVRŠNA KONFERENCIJA KOALICIJE JEDNAKOST ZA SVE: BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE NE SMIJE STATI
  2. MEĐUNARODNA OBUKA ZA BOLJI AKTIVIZAM MLADIH

 

ZAVRŠNA KONFERENCIJA KOALICIJE JEDNAKOST ZA SVE: BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE NE SMIJE STATI

Centar za kulturu dijaloga je u 2017./2018. godini implementirao projekata „Jednaki i različitosti“ čiji je generalni cilj bio: Osigurati otvoren dijalog i argumentiranu javnu raspravu srednjoškolaca između sebe i srednjoškolskih profesora o specifičnim oblicima diskriminacije i mehanizmima koji su na raspolaganju građanima BiH kako bi se zaštitili od bilo kojeg oblika diskriminatorskih politika. Tokom implementacije projekta su organizirane različite aktivnosti koje su omogućile srednjoškolcima i srednjoškolskim profesorima otvoreni dijalog i argumentiranu javnu raspravu o diskriminaciji u njihovim lokalnim zajednicama. 

U utorak 15.05.2018. godine Koalicija „Jednakost za sve“ je organizirala završnu konferenciju na kojoj je razgovarano sa predstavnicima nevladinih organizacija i vladinih institucija o napretku u razumijevanju i usvajanju antidiskriminacijskih politika. Predstavnica CKD-a na ovoj Konferenciji je bila Nadina Balagić. U nastavku se nalazi kratki sažetak Konferencije koji je preuzet sa www.diskriminacija.ba, online platforme za borbu protiv diskriminacije.

„Predstavnici i predstavnice nevladinog i vladinog sektora iz BiH okupili su se u Sarajevu kako bi razgovarali o dosadašnjem napretku, ključnim izazovima i koracima koje je potrebno napraviti kako bi se osnažio antidiskriminacijski sistem u BiH.

Gotovo deset godina od donošenja Zakona o zabrani diskriminacije u BiH, vidljivi su određeni pomaci u društvenoj percepciji ove pojave, ali i dalje postoji mnogo prepreka na putu ka društvu bez diskriminacije. Postojeća zakonska rješenja nedosljedno se provode, a nadležne institucije nisu u adekvatnoj mjeri posvećene borbi protiv diskriminatorskih praksi, istaknuto je na godišnjoj konferenciji "Antidiskriminacijsko zakonodavstvo, politike i prakse u BiH: postignuća, problemi i perspektive" koju je u Sarajevu organizovao Centar za društvena istraživanja Analitika.

 Održana konferencija posljednja je u sklopu četverogodišnjeg projekta Koalicije "Jednakost za sve", koja se u proteklom periodu intenzivno bavila borbom protiv diskriminacije kroz edukativne i istraživačke programe, pružanje besplatne pravne pomoći i medijske kampanje posvećene jačanju svijesti javnosti o prisustvu diskriminacije.

 "Rad organizacija civilnog društva okupljenih oko Koalicije 'Jednakost za sve' u velikoj mjeri popunjava nedostatke u funkcionisanju sistema i nadležnim institucijama u BiH. Monitoring izvještaji, edukacijske aktivnosti, kampanje podizanja svijesti, analize usmjerene na unapređenje relevantnih zakona i politika i druge naše aktivnosti bile su važna karika u ukupnom sistemu borbe protiv diskriminacije proteklih godina. Iako je ovo posljednja konferencija u okviru USAID-ovog projekta 'Jednakost za sve', od velike je važnosti da se ove aktivnosti nastave i da zajednica koja se formirala oko antidiskriminacijskih tema u BiH tokom proteklih godina nastavi da djeluje i intenzivira svoj rad", istakla je Maida Muminović, izvršna direktorica Fondacije Mediacentar Sarajevo.

Tokom svog djelovanja, Koalicija je uspješno zagovarala za usvajanje deset amandmana na Zakon o zabrani diskriminacije. U tom periodu, pravnom timu Koalicije "Jednakost za sve" prijavljeno je preko 200 slučajeva diskriminacije, a na stotine slučajeva prijavljeno je Instituciji ombudsmena u BiH. Četrdeset i četiri predmeta diskriminacije završili su na sudovima u BiH, a neki od njih su dobijeni kao što je slučaj dvije škole pod jednim krovom u Hecregovačko-neretvanskom kantonu, poručila je tokom konferencije Shanley Pinchotti, direktorica kancelarije za demokratizaciju USAID-a u BiH.

 "Znamo da implementacija sudskih presuda još uvijek predstavlja izazov u BiH, znamo da su neka pitanja u vezi sa diskriminacijom vrlo politizovana, kao što je slučaj segregacije u školama, te da ona zahtijevaju veći angažman od intervencije organizacija civilnog društva. Zahtijevaju da političari poštuju svoju opredijeljenost da služe građanima, implementiraju reforme i sarađuju s civilnim društvom", izjavila je Pinchotti.

 Dženana Radončić s Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici na konferenciji je govorila o sudskoj zaštiti od diskriminacije, te je naglasila je da su vidljiva određena poboljšanja u sudskoj praksi, iako neujednačena i nedovoljna. Dva osnovna uočena problema su dugotrajnost postupka i neodgovarajuća primjena posebnih pravila tereta dokazivanja diskriminacije.

 "Odgovornost za borbu protiv diskriminacije leži na čitavoj pravničkoj zajednici, od nevladinih organizacija, advokata i pružatelja besplatne pravne pomoći koji trebaju raditi na umrežavanju, jačanju svojih kapaciteta i kontinuiranom educiranju u ovoj oblasti, pa sve do institucija, zakonodavnih i sudskih. Cilj nam je stvoriti stimulativan ambijent za građane koji smatraju da su diskriminisani kako bi blagovremeno zatražili stručnu pravnu pomoć i iskoristili odgovarajuće mehanizme zaštite", poručila je Radončić.“

Preuzeto sa: http://www.diskriminacija.ba/vijesti/zavr%C5%A1na-konferencija-koalicije-jednakost-za-sve-borba-protiv-diskriminacije-ne-smije-stati 

MEĐUNARODNA OBUKA ZA BOLJI AKTIVIZAM MLADIH

Mladi moraju dobiti priliku da pokreću promjene u vlastitim zajednicama. Moraju razumjeti i štititi svoja prava i preuzimati glavne uloge u životu zajednice koje će njima i nama omogućiti da oblikujemo svoje okruženje u skladu s vlastitim potrebama i maštom. Aktivizam mladih je ključni koncept za zagovaranje promjene koju želimo vidjeti. Vrlo je važno da kreativnost, inspiracija i aktivno učešće mladih u svim aspektima života bude ono što oblikuje zajednicu i svijet u skladu sa željenim standardima i potrebama.

 

Ako želimo potaknuti promjene u našim zajednicama i unaprijediti naše okruženje, moramo poticati lokalni aktivizam mladih. Moramo pronalaziti inovativne metode koje će u naš svakodnevni život vratiti kreativnost i energiju mladih.

Ko? Organizacije iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Slovačke implementiraju inicijativu Aktivni mladi – korak naprijed ka zajedničkim promjenama.

Više na: 

http://www.mreza-mira.net/vijesti/seminari-treninzi/poziv-za-ucesnike-medunarodna-obuka-za-bolji-aktivizam-mladih/ 

 

 

 

 

Aktuelna Debata

Debatologija

28.01. - 04.02.2018.

1. Policija treba više raditi na sprečavanju džeparenja?

http://depo.ba/clanak/185035/dzeparosi-haraju-sarajevom-koriste-sofisticirane-tehnike-lejla-je-bila-njihova-zrtva

2. Za ili protiv plastičnih operacija?

https://avaz.ba/zabava/zanimljivosti/453026/mladic-potrosio-vise-od-26-hiljada-eura-na-plasticne-operacije-da-bi-izgledao-kao-majkl-dzekson 

3. Potrošači u BiH nisu zaštićeni?

https://avaz.ba/vijesti/bih/452893/na-policama-jedna-na-kasi-druga-cijena 

 

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“