Flash vijesti

CKD je od petka 20.04.2018. i službeno potpisnik Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini. Sporazum o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini je dokument kojim se utvrđuju zajedničke vrijednosti, principi, načela i prioriteti suradnje između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini.


U ovoj sedmici imamo planirana čak dva međuškolska druženja i to:

 1. 26.04.2018. - Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn, Sarajevo
 2. 26.04.2018. - Osnovna škola Džakule

Zainteresirani ste za učeničku ili studentsku razmjenu u SAD-u? Provjerite trenutne mogućnosti stipendiranja na linku.

Home

Web info 01.04. - 10.04.2018.

SADRŽAJ:

 1. MEĐUŠKOLSKO DRUŽENJE U SŠC „ISTOČNA ILIDŽA“, ISTOČNO SARAJEVO
 2. PETI ROĐENDAN DEBATOLOGIJE
 3. POZIV ZA MATURANTE

MEĐUŠKOLSKO DRUŽENJE U SŠC „ISTOČNA ILIDŽA“, ISTOČNO SARAJEVO

Novo međuškolsko druženje je planirano u subotu 14.04.2018. u SŠC "Istočna Ilidža". Druženju će prisustvovati i škole iz Sarajeva: 

 

 • Gazi Husrev-begova medresa, 
 • Prva Bošnjačka gimnazija 
 • KŠC "Sveti Josip"

 

Druženju će svakako prisustvovati i CKD tim koji jedva čeka druženje sa našim vrijednim članicama.

PETI ROĐENDAN DEBATOLOGIJE

Centar za kulturu dijaloga i STUDOMAT.ba su proteklih pet godina zajedno provodili misiju promocije kulture komunikacije na internetu i stvarali tako novi model komunikacije među studentima i mladim ljudima.

Svakog ponedjeljka Debatologija je predstavljala tri zanimljive teze za debatovanje, koje se biraju na osnovu najpopularnijih medijskih tekstova i informacija iz prethodne sedmice. CKD tim na kraju mjeseca bira najbolje sedmične pobjednike, a debatant sa najviše sedmičnih pobjeda postaje i najbolji debatant za određeni mjesec. Centar za kulturu dijaloga je najbolje online debatante nagrađivao priznatim i vrlo značajnim certifikatom, te simboličnim nagradama i mjesečnim džeparcima.

POZIV ZA MATURANTE

Pridružite se jubilarnom 5. EducationUSA sajmu visokog obrazovanja u Sarajevu i razgovarajte sa 14 američkih koledža i univerziteta! Na najvećem Sajmu do sada se upoznajte sa prilikama upisivanja dodiplomskih i postdiplomskih studija u SAD i sa različitim stipendijama dostupnim za BiH državljane!

Za registraciju za Sajam molimo vas pogledajte link ispod!

https://goo.gl/forms/x25PGmOBb5rXpPNx1

 

 

 

 

Aktuelna Debata

Debatologija i Međuškolska druženja

DEBATOLOGIJA:

 1. Izjave o izbjeglicama u BiH su diskriminatorne i stereotipizirajuće? - uvodni tekst
 2. Banjalučki ćevap treba biti na listi kulturnog naslijeđa? - uvodni tekst
 3. BiH treba raditi na kreiranju pozitivnijeg društvenog okruženja u zaštiti ljudskih prava? - uvodni tekst

MEĐUŠKOLSKA DRUŽENJA:

 1. Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn, Sarajevo - 26.04.2018.
 2. Osnovna škola Džakule - 26.04.2018.

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“