Flash vijesti

Objavljeni su sudački listovi sa održanih regionalnih debatnih takmičenja:

SUDAČKI LISTOVI

Home

Web info 01.04. - 10.04.2018.

SADRŽAJ:

  1. MEĐUŠKOLSKO DRUŽENJE U SŠC „ISTOČNA ILIDŽA“, ISTOČNO SARAJEVO
  2. PETI ROĐENDAN DEBATOLOGIJE
  3. POZIV ZA MATURANTE

MEĐUŠKOLSKO DRUŽENJE U SŠC „ISTOČNA ILIDŽA“, ISTOČNO SARAJEVO

Novo međuškolsko druženje je planirano u subotu 14.04.2018. u SŠC "Istočna Ilidža". Druženju će prisustvovati i škole iz Sarajeva: 

 

  • Gazi Husrev-begova medresa, 
  • Prva Bošnjačka gimnazija 
  • KŠC "Sveti Josip"

 

Druženju će svakako prisustvovati i CKD tim koji jedva čeka druženje sa našim vrijednim članicama.

PETI ROĐENDAN DEBATOLOGIJE

Centar za kulturu dijaloga i STUDOMAT.ba su proteklih pet godina zajedno provodili misiju promocije kulture komunikacije na internetu i stvarali tako novi model komunikacije među studentima i mladim ljudima.

Svakog ponedjeljka Debatologija je predstavljala tri zanimljive teze za debatovanje, koje se biraju na osnovu najpopularnijih medijskih tekstova i informacija iz prethodne sedmice. CKD tim na kraju mjeseca bira najbolje sedmične pobjednike, a debatant sa najviše sedmičnih pobjeda postaje i najbolji debatant za određeni mjesec. Centar za kulturu dijaloga je najbolje online debatante nagrađivao priznatim i vrlo značajnim certifikatom, te simboličnim nagradama i mjesečnim džeparcima.

POZIV ZA MATURANTE

Pridružite se jubilarnom 5. EducationUSA sajmu visokog obrazovanja u Sarajevu i razgovarajte sa 14 američkih koledža i univerziteta! Na najvećem Sajmu do sada se upoznajte sa prilikama upisivanja dodiplomskih i postdiplomskih studija u SAD i sa različitim stipendijama dostupnim za BiH državljane!

Za registraciju za Sajam molimo vas pogledajte link ispod!

https://goo.gl/forms/x25PGmOBb5rXpPNx1

 

 

 

 

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“