Flash vijesti

Objavljeni su sudački listovi sa održanih regionalnih debatnih takmičenja:

SUDAČKI LISTOVI

Home

Web info 01.03. - 10.03.2018.

SADRŽAJ:

  1. INTERNACIONALNO TAKMIČENJE U PISANJU ESEJA
  2. FOTOGRAFIJE DRŽAVNOG DEBATNOG TAKMIČENJA

INTERNACIONALNO TAKMIČENJE U PISANJU ESEJA

GOI Peace Foundation organizira Internacionalno takmičenje u pisanju eseja. 

TEMA: „Promjena koju želim napraviti“

Poziv je otvoren za sve mlade do 25 godina starosti.

ROK za dostavljanje eseja: 15.06.2018.

Esej može biti dostavljen online ili putem pošte. 

Osnovni uslov jeste da je esej autorsko djelo JEDNE osobe i da nije prije objavljivan. Plagiranje je najstrože zabranjeno. Više autore ne može aplicirati sa jednim esejom.

NAGRADE:

1. Nagrada – 900$, certifikat i put u Japan na dodjelu nagrade

2. Nagrada – 450$ i certifikat

3. Nagrada – Certifikat i poklon

Za više informacija posjetite:

https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/ 

FOTOGRAFIJE DRŽAVNOG DEBATNOG TAKMIČENJA

CKD je objavio fotografije sa Državnog debatnog takmičenja koje je održano u Tuzli u periodu 23.02. – 25.02.2018. Fotografije možete pronaći na sljedećem linku:

https://photos.google.com/share/AF1QipPSKulS11DqPTd-xs9cMkJNqlw62u-_bNlwAR4qa0Lc-crTWqgJma_t8YHJ6J63mQ?key=NHlVS0o1V1ZrQzJxZVNLYks1LVVHMUZ2X29FczVn 

 

 

 

 

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“