Flash vijesti

Januar je mjesec za odmor. Nadamos e da naši debatanti i njihovi treneri uživaju na zimskom raspustu. Slobodno nam pišite kako provodite raspust na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Home

Web info 01.02. - 10.02.2018.

SADRŽAJ:

  1. ZAKLJUČCI SASTANKA TRENERA
  2. KONKURS ZA ČLANA CKD TIMA NA DRŽAVNOM TAKMIČENJU

ZAKLJUČCI SASTANKA TRENERA

U januaru 2018. je održan sastanak trenera debatnog programa BiH. Na sastanku su doneseni sljedeći zaključci:

Treneri debatnih klubova trebaju motivirati u svojim lokalnim zajednicama druge kolege da osnivaju debatne klubove. Međutim, važno je imati nove klubove sa profesorima koji će zaista raditi sa učenicima i redovno dolaziti na CKD aktivnosti.

Zbog značajnih troškova za organiziranje Državnog debatnog natjecanja opravdano je Behram-begova medresa u Tuzli bude domaćin natjecanja. Na ovaj način se omogućuje participacija i većem broju ekipa i međusobno upoznavanje svih članova debatnog programa. Svi prisutni učesnici su prihvatili obrazloženje i izrazili zahvalnost domaćinu

Za državno natjecanje ekipe će informaciju o sparivanju dobiti na samom natjecanju.

Sparivanje je već urađeno i pripremljeno po sistemu power pairinga kako bi bila osigurana veća vjerojatnoća da u drugi krug natjecanja prolaze što bolje ekipe.

Ukoliko neko od debatanata koji su ostvarili plasman na Državno natjecanje ne može učestvovati, ekipa nastupa sa dva člana.

Istraživački materijal treba ocjenjivati CKD kako bi bila izbjegnuta pristranost trenera.

Bodovi za ocjenjivanje istraživačkog materijala ulaze ukupne u bodove ekipa (za ekipno rangiranje), kao nulta runda (0 – 60 bodova), ali neće ulaziti u pojedinačne bodove debatanata (za pojedinačno rangiranje).

Prvi krug natjecanja sudi po jedan sudija. CKD je napravio raspored sudaca tako da niti jedan sudac ne sudi sve četiri debatne runde i da ne sudi nikada istoj ekipi u kvalifikacijskim debatnim rundama.

CKD za naredne aktivnosti (nakon Državnog natjecanja) treba kreirati formu istraživačkog materijala koju će timovi popunjavati i dostavljati kao istraživački materijal.

Ekipe koje budu kasnile sa dostavljanjem istraživačkog materijala dobit će negativne bodove (prosječan broj bodova koje su ostvarile ekipe koje su na vrijeme dostavile materijal).

Izvori podataka:

-Wikipedia nije relevantan izvor i ne treba biti korištena u istraživačkom materijalu.

-Blogovi također nisu relevantni izvori, bez obzira o čijem blogu se radi.

-Portal može biti relevantan izvor, ali ukoliko je riječ o popularnijem portalu koji ima veći broj posjetilaca

Dogovorene korigirane teze za govorništvo:

-Afirmativna akcija (pozitivna diskriminacija) Roma je opravdana u bh. obrazovnom sistemu

-Sve škole u Bosni i Hercegovini trebaju da osiguraju uvjete za inkluziju slijepih i slabovidnih učenika

-Jednaki uvjeti za upis u škole i fakultete mogu dovesti do diskriminacije

-Jednaki, ali odvojeni – jeste diskriminacija

Za finale u govorništvu finalisti će dobiti impromptu teze koje nisu imali prethodno, ali koje su u vezi sa prethodnim tezama. 

Prored u istraživačkom materijalu treba biti single.

Prije početka natjecanja u planu rada CKD treba predvidjeti uvodnu radionicu za trenere i debatante da se istaknu osnovna pravila vezana za debatu i još jednom podsjete na sve segmente i obaveze debatanata i sudija

Za Svjetsko debatno natjecanje u Zagrebu predstavljen neophodan budžet. 

Kao predstavnici Bosne i Hercegovine ide pobjednička ekipa (ukoliko bude dobro poznavala engleski jezik), debatanti koji ostvare visok plasman i poznaju jezik ili ekipa koja skupi neophodna sredstva. 

Rok za prijavu ekipe na Svjetsko natjecanje je 1. april 2018. kada mora biti uplaćeno 50% kotizacije.

KONKURS ZA ČLANA CKD TIMA NA DRŽAVNOM TAKMIČENJU

Centar za kulturu dijaloga pokreće jedinstveni konkurs za učenike škola koje su članice CKD-a. Cilj ove aktivnosti je promoviranje kulturnog naslijeđa u BiH. Nagrade su sljedeće:

1. nagrada – 50 KM i mogućnost volontiranja na Državnom debatnom takmičenju 2018.

2. nagrada – 30 KM i mogućnost volontiranja na Državnom debatnom takmičenju 2018.

3. nagrada – 20 KM i mogućnost volontiranja na Državnom debatnom takmičenju 2018.

Kako do nagrada? 

Da biste učestvovali u nagradnom konkursu potrebno je da ispunjavate sljedeće uslove:

-Da je vaša škola članica Centra za kulturu dijaloga

-Da putem e-maila CKD-a ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) dostavite sljedeće:

Pismeni sastav o kulturnom naslijeđu vašeg grada/lokalne zajednice (ne duži od jedne stranice pisan fontom Arial Narrow 12 uz prored single)

Kratki video u kojem ćete prošetati ulicama vašeg grada/lokalne zajednice i prezentirati najznačajniji/najznačajnije spomenike kulture (video ne treba biti duži od 5 minuta) i može biti dostavljen putem we transfer-a.

Fotografiju kojom prezentirate vaše omiljeno mjesto u gradu uz najviše pet propratnih rečenica kojima objašnjavate o kakvom se mjestu radi i zbog čega je posebno za vas. 

-Da na FB stranici CKD-a uz pitanje „Zbog čega je vaš grad poseban u odnosu na druge gradove u BiH?“ ostavite komentar kojim odgovarate na ovo pitanje. Komentar ne može biti kraći od 10 rečenica.

Rok za dostavljanje materijala i komentara je 15.02.2018. nakon čega će stručni tim CKD-a izabrati tri najbolja takmičara koji će osim novčanih nagrada dobiti i priliku za stjecanje volonterskog iskustva na Državnom debatnom takmičenju 2018. Sve troškove učešća na takmičenju uključujući i troškove prevoza snosi CKD.

 

 

 

 

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“