Flash vijesti

Januar je mjesec za odmor. Nadamos e da naši debatanti i njihovi treneri uživaju na zimskom raspustu. Slobodno nam pišite kako provodite raspust na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Home

Web info 11.01. - 20.01.2018.

SADRŽAJ:

  1. EKIPE ZA DRŽAVNO DEBATNO TAKMIČENJE
  2. TEZE I DEFINICIJE DRŽAVNOG DEBATNOG TAKMIČENJA
  3. MEĐUŠKOLSKI SUSRET U VISOČKOJ MEDRESI

EKIPE ZA DRŽAVNO DEBATNO TAKMIČENJE

U nastavku možete pogledati spisak ekipa koje će u februaru 2018. godine učestvovati na Državnom debatnom takmičenju čiji domaćin će biti Behram-begova medresa, Tuzla:

 

1.Gimnazija Banja Luka 2

2.SŠC "Đuro Radmanović", Novi Grad

3.Gimnazija Banja Luka 1

4.KŠC „Ivan bl. Merz“, Banja Luka 1

5.CSŠ „Petar Kočić“, Srbac

6.KŠC „Ivan bl. Merz“, Banja Luka 2

7.Ekonomska škola, Brčko

8.SŠC „Jovan Dučić“, Teslić

9.Elektrotehnička škola Prijedor

10.Gazi Husrev-begova medresa, Sarajevo 1 (prof. Edin Balta)

11.Behram-begova medresa, Tuzla 1

12.Karađoz-begova medresa, Mostar

13.KŠC „ Sveti Pavao“ Opća gimnazija Zenica 2

14.Srednjoškolski centar "Istočna Ilidža", Istočno Sarajevo

15.KŠC „ Sveti Pavao“ Opća gimnazija Zenica 1

16.Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo

17.Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“, Tešanj (prof. Sabahudin Ćeman)

18.Prva osnovna škola Srebrenik

19.Medicinska škola Mostar

20.Behram-begova medresa Tuzla 2

21.Mješovita srednja škola Srebrenik

22.Mješovita srednja tehnička škola Travnik

23.Srednjoškolski centar "Istočna Ilidža", Istočno Sarajevo 2

24.Mješovita srednja škola, Donji Vakuf

25.KŠC „Sv. Josip“ Sarajevo

26.Gazi Husrev-begova medresa, Sarajevo 2 (prof. Mirzet Hamzić)

27.Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn, Sarajevo

28.Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“, Tešanj (prof. Nađa Brkić)

29.KŠC "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla

30.Srednja škola Konjic

TEZE I DEFINICIJE DRŽAVNOG DEBATNOG TAKMIČENJA

TEZE DEBATNOG NATJECANJA:

☼U bh. školama se njeguje zajedništvo različitosti (da/ne)

☼Izuzeće nadarene, darovite i talentirane djece od jednakog postupanja je opravdano (da/ne)

☼Mediji u BiH potiču diskriminaciju (da/ne)

KLJUČNI POJMOVI:

Diskriminacija - Diskriminacija je svaki postupak razlikovanja i nejednakog tretmana osobe ili grupe osoba zbog ličnih osobina koje ih čine različitim od ostalih. Pod "ličnim osobinama", odnosno osnovama diskriminacije, podrazumijevamo:  etnički, nacionalni, vjerski identitet, invaliditet, seksualnu orijentaciju, spol, rodni identitet i izražavanje, političko uvjerenje, članstvo u sindikatu, status povratnika/ce, i ostalo.  (http://www.diskriminacija.ba/) 

Zajedništvo - 1. osjećaj pripadnosti zajednici i njegovo izražavanje 2. ukupnost nastojanja i napora za održanje i dobrobit zajednice (hjp.znanje.hr/)    

Škola - ustanova čija je svrha podučavanje, odnosno obrazovanje učenika, pod nadzorom i vodstvom učitelja. Većina zemalja u današnjem svijetu poznaje škole kao dio formalnog, odnosno obaveznog školovanja, kroz koje učenici prolaze nekoliko razina škola. Za najmlađe učenike, odnosno djecu, su predviđene osnovne škole; za starije učenike, odnosno adolescente su predviđene srednje škole. (https://www.merriam-webster.com)   

Jednako postupanje - načelo da se prema svim ljudima u istoj ili sličnoj situaciji postupa isto. (http://struna.ihjj.hr/naziv/jednako-postupanje/21854/)  

Nadarena ili darovita djeca - sveukupna sposobnost, osobina koja pojedincu trajno omogućuje postizanje izrazito natprosječnog uratka u nekoj djelatnosti. Taj »sklop osobina« čine opće i specifične sposobnosti koje se temelje na naslijeđenim dispozicijama, kreativnosti, drugim osobinama ličnosti te na motivaciji. (http://www.enciklopedija.hr) 

Talentrirana djeca - oni pojedinci koji postižu visoka postignuća u nekim aktivnostima (http://www.enciklopedija.hr) 

Poticati - izazvati u pojedincu ili u više ljudi kakvo drugačije raspoloženje, navesti na kakvu aktivnost, pobuditi volju; obodriti, osokoliti 

(https://jezikoslovac.com/word/f4sd)  

 PROBLEMSKE TEME ZA GOVORNIŠTVO:

☼Afirmativna akcija (pozitivna diskriminacija) Roma je opravdana u bh. obrazovnom sistemu

☼Sve škole u Bosni i Hercegovini trebaju osigurati finansijska sredstva za inkluziju slijepih i slabovidnih učenika

☼Jednaki uvjeti za upis u škole i fakultete mogu dovesti do diskriminacije

☼Jednaki, ali odvojeni – jeste (ili nije) diskriminacija

MEĐUŠKOLSKI SUSRET U VISOČKOJ MEDRESI

Dana 17.01.2018. u Medresi „Osman ef. Redžović“ u Visokom je održano međuklupsko druženje između medresa koje su članice Centra za kulturu dijaloga. Osim profesora i učenika visočke medrese ovom druženju su prisustvovali i predstavnici sljedećih škola:

-Behram-begova medresa, Tuzla

-Karađoz-begova medresa, Mostar

-Gazi Husrev-begova medresa, Sarajevo

Tokom druženja učenici i profesori su razgovarali o potrebi postojanja medresanskih takmičenja na kojima učestvuju samo učenici iz medresa. Učesnici su uglavnom smatrali da takmičenja na kojima učestvuju isključivo učenici medresa nisu produktivna i da treba izdvojena finansijska sredstva koristiti za bolju edukaciju učenika i njihovo učešće na takmičenjima na kojima učestvuju učenici ostalih škola. 

 

 

 

 

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“