Flash vijesti

Proteklog vikenda članovi velike debatne porodice su učili, debatirali i sudili debate o ljudskim pravima. Kroz praktične primjere i analize slučajeva kršenja ljudskih prava u svijetu i BiH, a kroz debatiranje i suđenje debata, učesnici su imali priliku saznati nešto više o mehanizmima zaštite ljudskih prava koji stoje na raspolaganju građanima BiH i o različitim oblicima kršenja ljudskih prava. Učesnici su kroz suđenje imali priliku direktno primijeniti različite elemente kodeksa suđenja bh. debatnog programa, a koji upravo nastoji promovirati ljudska prava i potaknuti sugovornike u debatama na međusobno poštivanje i uvažavanje. Uskoro u sekciji multimedije objavljujemo fotografije i videa. 

Regionalna debatna takmičenja o diskriminaciji su samo deset radnih dana daleko. Nadamo se da su ekipe spremne za debatiranje i da su već kreirale istraživačke materijale. Vodič takmičenja prolazi  kroz finalnu provjeru kako bi svim učesnicima bio jasan način odabira ekipa za takmičenje a posebno dvije ekipe koje će participirati u finalnoj debatnoj rundi. 

 

 

 

Home

Web info 21.07. - 31.07.2017.

SADRŽAJ:

1.MIROVNA AKADEMIJA

2.NEKE TEZE SA TURNIRA KOJE JE ORGANIZIRALO HRVATSKO DEBATNO DRUŠTVO

MIROVNA AKADEMIJA

KO? Fondacija Mirovna akademija (u saradnji sa «Belgrade Raw»)

ŠTA? Organizira dvodnevnu radionicu «Umjetničke prakse i aktivizam»

KADA? 19. i 20. august 2017. godine

GDJE? Sarajevo, Bosna i Hercegovina

ZAŠTO? Ova radionica prilika je da se istraže mogućnosti  saradnjE između umjetnosti i aktivističkih praksi

Cilj ove radionice je pokušati odgovoriti na neka pitanja, kao što su na koji je način umjetnost povezana sa aktivizmom i da li ovdje postoji prostor „za saradnju“?  Kako možemo koristiti umjetnost da učinimo naš aktivistički rad vidljivijim i korisnijim za širu društvenu zajednicu? Kako možemo koristiti umjetnost da bi uticali na socio-politička i ekonomska pitanja? Da li umjetnost ima potencijal da bude medij za prijenos važnih društvenih i političkih poruka? Da li su otvorene i inkluzivne umjetničke prakse u mogućnosti da postanu modeli za novu vrstu aktivizma „od i za ljude“?

„Sarajevo Raw“: Ova radionica koja će se implementirati u saradnji sa foto kolektivom „Belgrade Raw“ iz Beograda ima praktičan cilj, a to je da podstakne razmišljanje o pravljenju tzv. „složaja“, odnosno grupa fotografija povezanih na vizuelnom, narativnom ili simboličkom planu. Na radionici „Sarajevo Raw“ će se raditi sa materijalom koji su polaznici/e radionice već napravili/e, a koji se tiče Sarajeva u najširem smislu (od ulica i arhitekture, do ljudi i intimnih detalja grada i svega onoga šta nam grad kao takav znači). Ne postoje ograničenja kada je u pitanju starosna dob polaznika/ica radionice, te da li su oni amateri ili profesionalci, niti da li fotografišu analogno, mobilnim telefonom ili profesionalnim digitalnim aparatom. Radionica „Sarajevo Raw“ će se baviti “pričanjem priče” u vizuelnom svijetu. Ovim tipom radionica podstiče se kreativnije promišljanje šta je sve fotografija danas kao medij i kako je sve moguće da se kao takva prezentuje i više približi posmatraču/ici. U fokusu ove radionice bit će mehanizmi posmatranja fotografije, dublje i intimnije, stvarajući time vrlo jasne univerzalne emotivne vizuelne entitete uz pomoć jedne ili više fotografija. Razgovarat će se i razmjenjivati iskustva vezana za dokumentarnu i „street“ (uličnu)  fotografiju, kao i o utiscima koje gradovi sami nose.

Više informacija potražite na:

http://www.mreza-mira.net/vijesti/seminari-treninzi/mirovna-akademija-radionica/ 

NEKE TEZE SA TURNIRA KOJE JE ORGANIZIRALO HRVATSKO DEBATNO DRUŠTVO

Evo za slučaj da se želite poigrati sa argumentima pregledajte teze koje u korištene za recentna takmičenja u susjednoj nam Hrvatskoj.

ODS da bi država trebala spašavati kompanije od velikog značaja za ekonomiju. 

ODB dozvolio privatno posjedovanje oružja. 

ODB kažnjavao političare za neispunjena predizborna obećanja. 

ODS da bi o promjenama poreza trebali odlučivati građani putem referenduma. 

ODS da djeca ne bi smjela imati profile na društvenim mrežama koje se temelje na razmjeni slika.

ODS da je za djecu uspjeh važniji od sreće. 

ODB osuđenicima na doživotan zatvor omogućio da umjesto toga odaberu smrtnu kaznu.

ODB cenzurirao umjetnost.

ODB uveo spolni odgoj u škole.

ODB učinio broj glasova koje pojedinac ima na izborima obrnuto proporcionalnim njegovu bogatstvu.

 ODS da kapitalizam nije u skladu s pravednim društvom. 

ODS da država nema pravo zahtijevati od svojih građana da se za nju bore u ratu. 

ODS da bi sva kulturna baština trebala biti vraćena u zemlju podrijetla. 

ODB – ovaj dom bi; ODS – Ovaj dom smatra

 

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“